Lunds universitet firar 350 år. Läs mer på lu.se

Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Kyrka och välfärd - en kunskapsöversikt

Två händer som håller i varandra
Bild: Alex & Martin /Ikon
Detta projekt är ett delprojekt i Svenska kyrkans forskningsprojekt "I vems tjänst? - ett teologiskt forskningsprojekt om kyrka och välfärd", läs mer om projektet här.

Församlingars diakonala verksamheter tar sig nya former för att möta nya behov. Sådana behov präglas av både lokala och mer övergripande faktorer och samhällsförändringar. Svenska kyrkans forskningsenhet har identifierat ett behov av en fördjupad teologisk reflektion kring kyrkans roll som aktör inom välfärdssektorn. Eftersom tro, tradition och teologi är sådant som gör kyrkan till kyrka är det av stor vikt att dessa aspekter av kyrkans liv får spela en framträdande roll i resonemangen.

Svenska kyrkan har initierat projektet I vems tjänst? för att på ett konstruktivt sätt bidra till teologiska resonemang om kyrkans uppdrag i relation till välfärd och välfärdsverksamheter. Syftet kan brytas ner i två delar: dels handlar det om att berika den teologiska reflektionen kring kyrka och välfärd, dels handlar det om att utveckla metoder som kan främja teologisk reflektion i relation till reella verksamheter och kontexter.

Projektet har tre delar:

  1.  Inledningsvis en kunskapsöversikt av forskning om kyrka och välfärd under 2015. Denna del ansvarar Stig Linde, Socialhögskolan i Lund, för.
  2. Parallellt med det görs också en kartläggning av teologisk aktionsforskning. De två inledande delarna ska resultera i användbara teorier och metoder för att
  3. i projektets tredje och mest omfattande del genomföra 2-3 aktionsforskningsstudier i församlingar i Svenska kyrkan 2015-2017.

Publikationer

Välfärd och kyrka : Underlag för reflektion

Det här är någonting vi måste göra : Ett teologiskt aktionsforskningsprojekt med Svenska kyrkan i Mölndal

Kyrkans alternativa roller som välfärdsaktör

 

Sidansvarig:

Forskare

Finansiering: Svenska kyrkan

Projektledare: Jonas Ideström, TD, Svenska kyrkans forskningsenhet

Forskare: Stig Linde

 

Socialhögskolan
Besök: Bredgatan 13, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)
Fax: 046-222 94 12

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg