Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Lund Dissertations in Social Work

Avhandlingsserien vid Socialhögskolan, Lunds universitet

58 Linderot, Sofia (2020) Av kärlek och plikt: att bli familjehem till ett barnbarn, syskon eller syskonbarn. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet

57. Hjärpe, Teres (2020) Mätning och motstånd - sifferstyrning i socialtjänstens vardag. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet

56. Söderman, Emma (2019) Resistance Through Acting: Ambivalent Practices of the No Border Musical. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet

55. Schütze, Carolin (2019) Attitudes matter: Perceptions towards welfare work with migrants in Swedish welfare organisations. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet

54. Lindellee, Jayeon (2018) Beyond Retrenchment: Multi-Pillarization of Unemployment Benefit Provision in Sweden. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet

53. Heintz, Maria (2018) ”Alla är ju med alla…”: Kamratskapande gruppinteraktioner i skolan. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

52. Thell, Nataliya (2018) Public talk on personal troubles: a study on interaction in radio counselling. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet

51. Nordling, Vanna (2017)  Destabilising Citizenship Practices? : Social work and undocumented migrants in Sweden. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet

50. Helmersson, Sara (2017) Mellan systerskap och behandling: Omförhandlingar inom ett förändrat stödfält för våldsutsatta kvinnor. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet

49. Ritenius Manjer, Åsa (2017) Det motsägelsefulla beslutet: Om kvinnors syn på och erfarenheter av mammografiscreening. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet

48. Jägervi, Lotta (2016) Villiga stödjare och motvilliga offer. Självpresentation och identitetsskapande hos stödjare och brottsoffer. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet

47. Eriksson, Erik (2015) Sanktionerat motstånd: Brukarinflytande som fenomen och praktik. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet

46. Söderberg, Maria (2014) Hänsynstagandets paradoxer. Om äldre, närstående och biståndshandläggare vid flytt till särskilt boende. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

45. Ebsen, Frank (2012) Udsat til børneforsorg. Om etablering av familiepleje, børneanstalter og indsats i hjemmet for udsatte børn i Danmark. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

44. Werner, Erika (2012) Trygg, sviken eller osäker. Tankar och förberedelser inför pensioneringen. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

43. Andrée Löfholm, Cecilia (2011) Multisystemisk terapi i Sverige - evidensbaserad metod i nytt sammanhang. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

42. Egard, Hanna (2011) Personlig assistans i praktiken. Beredskap, initiativ och vänskaplighet. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

41. Hollertz, Katarina (2010) Problemen förgår, lösningarna består. Organisering av kommunala insatser för unga arbetslösa med försörjningsproblem. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

40. Rosén, Annika (2010) Är detta seriöst? En studie av anhöriginvandring till Sverige. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

39. Linde, Stig (2010) Församlingen i granskningssamhället. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

38. Angelin, Anna (2009) Den dubbla vanmaktens logik. En studie om långvarig arbetslöshet och socialbidragstagande bland unga vuxna. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

37. Kyhle Westermark, Pia (2009) MTFC – en intervention för ungdomar med beteendeproblem. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

36. Bohlin, Ulla (2009) Habilitering i fokus. En människobehandlande organisation och dess utmaningar. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet

35. Nielsen, Tabitha Wright (2009) Viljen til at frigøre. En undersøgelse af empowerment i praksis. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

34. Olsson, Tina (2009) Crossing the quality chasm? The short-term effectiveness and efficiency of MST in Sweden: An example of evidence-based practice applied to social work. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

33. Martinell Barfoed, Elizabeth (2008) Berättelser om adoption. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

32. Larsson, Monica (2008) Att förverkliga rättigheter genom personlig assistans. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

31. Righard, Erica (2008) The welfare mobility dilemma. Transnational strategies and national structuring at crossroads. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

30. Gassne, Jan (2008) Salutogenes, Kasam och socionomer. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

29. Ponnert, Lina (2007) Mellan klient och rättsystem. Tvångsvård av barn och unga ur socialsekreterares perspektiv. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

28. Liedgren Dobronravoff, Pernilla (2007) Att bli, att vara och att ha varit. Om ingångar i och utgångar ur Jehovas vittnen. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

27. Ulmestig, Rickard (2007) På gränsen till fattigvård. En studie om arbetsmarknadspolitik och socialbidrag. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

26. Raunkiær, Mette (2007) At være døende hjemme. Hverdagsliv och idealer. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

25. Panican, Alexandru (2007) Rättighet och Rättvisa. Användbarheten av rättighet och rättvisa i sociala projekt. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

24. Olsson, Martin (2007) Unga vuxna med en historia av uppförandestörning. En långtidsuppföljning med ett salutogent och ekologiskt perspektiv. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

23. Elvhage, Gudrun (2006) Projekt som retorik och praktik. Om utvecklingsarbetete på särskilda ungdomshem. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

22. Hjortsjö, Maria (2005) Med samarbete i sikte. Om samordnade insatser och samlokaliserade familjecentraler. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

21. Wolmesjö, Maria (2005) Ledningsfunktion i omvandling. Om förändringar av yrkesrollen för första linjens chefer inom den kommunala äldre- och handikappomsorgen. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

20. Hjort, Torbjörn (2004) Nödvändighetens pris. Konsumtion och knapphet bland barnfamiljer. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

19. Giertz, Anders (2004) Making the Poor Work. Social Assistance and Activation Programs in Sweden. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

18. Granér, Rolf (2004) Patrullerande polisers yrkeskultur. Lund: Socialhögskolan. Lunds universitet.

17. Blomberg, Staffan (2004) Specialiserad biståndshandläggning inom den kommunala äldreomsorgen. Genomförandet av en organisationsreform och dess praktik. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

16. Hedblom, Agneta (2004) Aktiveringspolitikens Janusansikte. En studie av differentiering, inklusion och marginalisering. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

15. Ingvad, Bengt (2003) Omsorg och relationer. Om det känslomässiga samspelet i hemtjänsten. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

14. Jönsson, Leif R. (2003) Arbetslöshet, ekonomi och skam. Om att vara arbetslös i dagens Sverige. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

13. Bangura Arvidsson, Maria (2003) Irågasatta fäder. Olika bilder av fäder till socialt utsatta barn. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

12. Trulsson, Karin (2003) Konturer av ett kvinnligt fält. Om missbrukande kvinnors möte i familjeliv och behandling. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

11. Skytte, Marianne (2002) Anbringelse af etniske minoritetsbørn. Om socialarbejderes vurderinger og handlinger. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

10. Johnsson, Eva (2002) Självmordsförsök bland narkotikamissbrukare. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

9. Magnusson, Jan (2002) Ny situation - ny organisation. Gatutidningen Situation Sthlm 1995-2000. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

8. Laanemets, Leili (2002) Skapandet av feminititet. Om kvinnor i missbrukarbehandling. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

7. Nieminen Kristofersson, Tuija (2002) Krisgrupper och spontant stöd. Om insatser efter branden i Göteborg 1998. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

6. Montesino, Norma (2002) Zigenarfrågan. Intervention och romantik. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

5. Tops, Dolf (2001) A society with or withour drugs? Continuity and change in drug policies in Sweden and the Netherlands. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

4. Jarhag, Sven (2001) Planering eller frigörelse? En studie om bemyndigande. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

3. Habermann, Ulla (2001) En postmoderne helgen? Om motiver til frivillighed. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

2. Jönson, Håkan (2001) Det moderna åldrandet. Pensionärsorganisationernas bilder av äldre 1941-1995. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

1. Svensson, Kerstin (2001) I stället för fängelse? En studie av vårdande makt, straff och socialt arbete i frivård. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

Sidansvarig:

Socialhögskolan
Besök: Allhelgona kyrkogata 8, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg