Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Research Reports in Social Work

f.d. Meddelandeserien
2012 ersattes Meddelandeserien med Research Reports in Social Work. Denna rapportserie är i första hand en möjlighet för personer verksamma vid Socialhögskolan att presentera aktuell forskning. Förutom forskningsrapporter rymmer RRSW även licentiatavhandlingar.

Tanken är att RRSW ska vända sig till en bred läsekrets bestående av såväl forskare som studenter och praktiker. Rapportserien baseras inte på ett traditionellt peer review förfarande, däremot granskas texten av redaktör och eventuell annan sakkunnig. De texter som publiceras i RRSW ska vara resultat av slutförda projekt och texten ska vara unik i meningen av att den inte ska publiceras i något annat sammanhang. Språket är skandinaviska eller engelska. RRSW är elektronisk och kostnadsfri. Den författare som önskar tryckta exemplar ansvarar själv för detta, i detta sammanhang är det viktigt att Lunds universitets grafiska profil bibehålls. För ytterligare information hänvisas till redaktören.

2018

2018:6 Äldreomsorgsförsäkring - ett svårfångat alternativ: Några nedslag i den svenska debatten av Per Gunnar Edebalk

2018:5 Granskningssamhällets krav och civilsamhällets (re)aktioner. Rapport om resultaten från en enkät, 2016-2017 av Stig Linde, Malin Arvidson och Roberto Scaramuzzino

2018:4 Den "nya äldreomsorgen": Reträtt och prövningar 1994-2006 av Per Gunnar Edebalk

2018:3 En organisation med en tydlig karta. Formering, frågor och fokus i Brottsofferjournernas Riksförbund 1988-2013 av Kerstin Svensson och Carina Gallo

2018:2 Socialhögskolans årsbok 2017

2018:1 Nytt vin i gamla läglar: Skala upp Bostad först, boendeinflytande och om att identifiera och stötta ”the missing hero” av Marcus Knutagård och Arne Kristiansen

2017

2017:5 Konkurrensutsatt äldreomsorg: Utmaningar och dilemman av Staffan Blomberg och Jan Petersson

2017:4 Lärande utvärdering av samverkansprocessen inom verksamheten Maria Nordväst: En integrerad verksamhet för ungdomar med missbruksproblem av Yvonne Johansson

2017:3 Årsbok 2016 - Socialhögskolan

2017: 2 Kunskapsunderlag för socialtjänstens delaktighet i kommunala risk- och sårbarhetsanalyser (Sorsa) av Carin Cuadra

2017:1 Svensk normering av två bedömningsinstrument för lärare. Conner's Teacher Rating Scale (CTRS) och Sutter-Eyberg Student Behavior Inventory - Revised (SESBI-R) av Martin Bergström och Stina Balldin

2016

2016:6 Den ”nya äldreomsorgen” i Sverige. Om framväxten 1965 - 1993 av Per Gunnar Edebalk

2016:5 Uppföljning av ett haveri i social barnavård av Gunvor Andersson

2016:4 Upplevelse av fysisk aktivitet och idrott i missbruksbehandling. En kvalitativ studie av klienter vid fyra institutioner av David Hoff, Tina Mattsson och Daniel Nilsson Ranta

2016:3 Den motvillige administratören. Om pappersgöra och datorjobb på vårdcentralen av Joakim Thelander och Katarina Jacobsson

2016:2 Möjlighet för män, svårighet för kvinnor: Fysisk aktivitet i miljöterapeutisk institutionsvård av Tina Mattsson, David Hoff och Daniel Nilsson Ranta

2016:1 Dopningens olika ansikten. En kvalitativ studie av AAS- användning på gym av David Hoff

2015

2015:4 På tal om dokumentering. Socialtjänstens chefer på kurs av Teres Hjärpe

2015:3 Begriplig pensionsinformation för dem med små inkomster. En rapport från ett projekt om hur pensionsinformation begripliggörs bland migranter i Helsingborg av Lars Harrysson och Erika Werner

2015:2 Mellan handläggare och administratör. Om Försäkringskassans personliga handläggare och yrkesrollens svåra balans av Anett Schenk

2015:1 Lärlingsutbildning - i skärningspunkten mellan kompetensförsörjning och socialpolitik av Alexandru Panican och Jonas Olofsson

2014

2014:3 Socialminister Gunnar Sträng och arvet efter Gustav Möller av Per Gunnar Edebalk

2014:2 En svårfångad organisation. En analys av organisering av medling vid brott av Olof Andersson (PDF - 6,3 Mb)

2014:1 Vi har fått förväntningar på livet och kräver ett annat boende - Massmediala bilder av 40-talister som omsorgstagare av Anders Jönsson

2013

2013:5 Etablering av föräldrautbildningen KEEP med inriktning mot familjehem av Martin Bergström och Liv Nilhede (PDF -  4,3 Mb)

2013:4 Forskning vid Socialhögskolan 2011-2012. En kartläggning över forskare, forskningsprojekt, finansiärer och forskningsaktiviteter av Teres Hjärpe

2013:3 Hur tänker de? Ungdomars och föräldrars attityder till arbetsmarknadsetablering av Alexandru Panican och Pernilla Olsson Kaplan

2013:2 Brottsoffers behov och jourernas möjligheter av Lotta Jägervi och Kerstin Svensson

2013:1 What is good elderly care in Japan and Sweden? A study of how managers of residential care facilities describe care arrangements av Håkan Jönson och Haruko Watanabe

2012

2012:1 Beslutsfattande i sjukvården - en forskningsöversikt av Christel Avendal och Katarina Jacobsson

2011

2011:7 Kundval inom äldreomsorgen - om kunskap och forskningsbehov av Per Gunnar Edebalk

2011:6 Social barnavård - några utmaningar. Glimtar från forskning ur olika perspektiv av Gunvor Andersson, Maria Bangura Arvidsson, Titti Mattsson, Lina Ponnert och Bodil Rasmusson

2011:5 Våldets komplexitet och gamla paradigm. Om utmaningar och svårigheter i arbetet med våld i nära relationer av Tina Mattsson

2011:4 Gustav Möller och åldringarna av Per Gunnar Edebalk

2011:3 Mellan deltagande och inflytande. En kartläggning av brukarråd i Skånes kommuner av Håkan Johansson, Linn Johansson och Roberto Scaramuzzino. (PDF - 872 kB)

2011:2 Utvärdering av "Hemlöshet - många ansikten, mångas ansvar" Slutrapport av Verner Denvall, Shari Granlöf, Marcus Knutagård, Marie Nordfeldt och Hans Swärd

2011:1 Fattigvård, skatter och åldringsfrågan 1874-1913. Ett bidrag till framväxten av den svenska välfärdsstaten av Per-Gunnar Edebalk och Mats Olsson

2010

2010:2 Romer i svensk myndighetspolitik - ett historiskt perspektiv av Norma Montesino

2010:1 Utvärdering av "Hemlöshet - många ansikten, mångas ansvar" av Verner Denvall, Shari Granlöf, Marcus Knutagård, Marie Nordfeldt och Hans Swärd

2009

2009:1 Ungdomars övergång från skola till arbetsliv - aktuella utmaningar och lokala erfarenheter av Jonas Olofsson, Alexandru Panican, Lars Pettersson och Erica Righard

2008

2008:3 Socionomer och socialt arbete. En enkätstudie av ett professionellt fält av Kerstin Svensson

2008:2 Uppsökande arbete - möten på stående fot av Ann Ottengrim

2008:1 Företagande i civilsamhället - minskad slutenhet eller urholkad öppenhet av Ulrika Levander

2007

2007:1 Klimatdimensioner i omsorg om äldre. Utveckling av ett instrument för hjälpares och hjälpmottagares upplevelse av omsorgsrelationen av Eric Olsson och Bengt Ingvad

2006

2006:6 Att forska om och i praktiken under redaktion av Dolf Tops och Sune Sunesson

2006:5 KUBAS - Erfarenheter från ett samarbetsprojekt mellan socialtjänsten i Helsingborg och Socialhögskolan Lund/Campus Helsingborg under redaktion av Dolf Tops och Sune Sunesson

2006:4 Preventionens vaga konturer - definitioner och intentioner i skånsk alkoholprevention av Anders Persson och Kerstin Svensson

2006:3 Sista utposten, vägen in och det hållbara boendet. En utvärdering av tre projekt för att motverka hemlöshet av Marcus Knutagård

2006:2 Barnperspektiv i den sociala barnavården - Forsknings- och utvecklingsarbete inom ramen för projekt Kunskapsbaserad socialtjänst av Bodil Rasmusson

2006:1 Att placera eller inte placera i släktinghem, det är frågan : en studie kring familjehemsplaceringar - lagstiftning, attityder och handläggning inom socialtjänsten av Sofia Linderot

2005

2005:3 Resultat, nytta och samarbete - ett projekt för kunskapsutveckling i socialtjänsten av Leili Laanemets och Kerstin Svensson

2005:2 Kunskap i och med praktiken? - om ett projekt för kunskapsutveckling ur socialtjänstens praktik av Leili Laanemets och Kerstin Svensson

2005:1 Sprutbytesfrågan - En granskning av en forskningsgenomgång om effekter av sprutbytesprogram av Eva-Malin Antoniusson, Arne Kristiansen, Leili Laanemets, Bengt Svensson och Dolf Tops

2003

2003:3 2002 års män och kvinnor : medborgare rapporterar om hemlöshet av Jan Magnusson, Anna Meeuwisse och Hans Swärd

2000

2000:8 Knapphetens boningar : om fattiga barnfamiljers boende och ekonomi av Torbjörn Hjort och Tapio Salonen

2000:7 Köp, sälj och platta till! : organisationsförändringar, arbetsmiljö och omsorgskvalitet i hemtjänsten under 1990-talet av Bengt Ingvad och Eric Olsson

2000:4 Förändring och kön i socialt arbete : en narrativ analys av en människobehandlande organisation av Mats Hilte

2000:3 Socialkonservatism i nya kläder: tjänstepensionering vid Aktiebolaget Robertsfors Bruk: 1900-1948 av Lars Harrysson

2000:2 Hoppar MAN av? : en studie av män som avbrutit socionomutbildningen i Lund av Karin Kullberg

2000:1 Berättelser om missbruk och vård : om missbrukande kvinnor i fyra olika behandlingsprogram av Mats Hilte och Leili Laanemets

1998

1998:2 Betraktelser av arbete och arbetsmarknad. En kartläggning av hur långtidssjukskrivna, långtidsarbetslösa och mottagare av socialbidrag i Vellinge kommun uppfattar sina resurser i förhållande till arbetsmarknad och självförsörjning av Lars Harrysson

1996

1996:1 Socialtjänsten och Minnesotamodellen - ett samarbetsprojekt mellan människobehandlande organisationer av Claes Levin

1991

1991:5 Drömmen om ålderdomshemmet: Åldringsvård och socialpolitik 1900-1952 av Per Gunnar Edebalk

1988

1988:1 En uppföljning av barn som skilts från sina föräldrar av Gunvor Andersson

 

 

Sidansvarig:

Redaktör

Lars Harrysson

E-post: lars [dot] harrysson [at] soch [dot] lu [dot] se

Socialhögskolan
Besök: Bredgatan 13, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)
Fax: 046-222 94 12

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg