Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Böcker att recensera

Nya böcker till redaktionen av Socialvetenskaplig tidskrift
Vi välkomnar recensioner av aktuella böcker inom det socialvetenskapliga området. Nedan listas de böcker som kommit in till redaktionen, men vi välkomnar naturligtvis recensioner även av andra böcker. Kontakta korrensponderande redaktör Torbjörn Hjort: torbjorn.hjort@soch.lu.se

 • Åsa Källström & Kjerstin Andersson Bruck. Etiska reflektioner i forskning med barn. Gleerups
 • Hans Swärd (red). Den kantstötta välfärden. Studentlitteratur
 • Tom S. Karlsson. New public management. Ett nyliberalt 90-talsfenomen? Studentlitteratur
 • Stig Linde & Roberto Scaramuzzino (red). Socialt arbete i civilsamhället - aktörer, former och funktioner. Studentlitteratur
 • Levin, Claes Det sociala ansvarets organisering. Studentlitteratur
 • Hans Swärd & Per Gunnar Edebalk (red.) Socialt arbete och socialpolitik – om Centralförbundet för socialt arbete och dess betydelse. Studentlitteratur
 • Christofer Edling & Amir Rostami Våldets sociala dimensioner. Individ, relation, organisation. Studentlitteratur
 • Maria-Therese Gustafsson & Livia Johannesson (red.) Introduktion till politisk etnografi. Metoder för statsvetare. Gleerups
 • Clary Krekula & Barbro Johansson (red.) Introduktion till kritiska åldersstudier. Studentlitteratur
 • Thom Axelsson & Jonas Qvarsebo Maktens skepnader och effekter. Maktanalys i Foucaults anda. Stundetlitteratur.
 • Dimitris Michailakis & Werner Schirmer Systemiska perspektiv på socialt arbete. Studentlitteratur
 • Philip Lalander Människor behöver människor – att lyssna till de misstänkliggjorda. Liber
 • Rúna í Baianstovu Heder. Hedarsrelaterat våld, förtryck och socialt arbete. Studentlitteratur
 • Riyadg Al-Baldawi Familjen i exil. Flyktingfamiljer i en interkulturell och psykosocial kontext. Studentlitteratur
Sidansvarig:

Kontakt

Från och med årskiftet 2019/2020 tar Linköpings universitet över redaktörskapet för Socialvetenskaplig tidskrift. Men redan nu tar den nya redaktionen emot nya manus på adressen: karin [dot] osvaldsson [at] liu [dot] se

Redaktör och ansvarig utgivare
Professor Anna Meeuwisse
tel: 046-222 31 57
e-post: anna [dot] meeuwisse [at] soch [dot] lu [dot] se

Korresponderande redaktör
Docent Torbjörn Hjort
tel: 046-222 30 61
e-post: torbjorn [dot] hjort [at] soch [dot] lu [dot] se

Redaktionssekreterare
Mikael Bengtsson
tel: 046-222 01 14
e-post: mikael [dot] bengtsson [at] soch [dot] lu [dot] se

Redaktionsledamöter
Christofer Edling, sociologi, Lunds universitet
Robert Holmberg, psykologi, Lunds universitet
Katarina Jacobsson, socialt arbete, Lunds universitet
Susanna Johansson, socialt arbete, Lunds universitet
Björn Johnson, socialt arbete, Malmö högskola
Åsa Lundqvist, sociologi, Lunds universitet
Lars Plantin, socialt arbete. Malmö högskola
Kerstin Svensson, socialt arbete, Lunds universitet

Adress
Socialvetenskaplig tidskrift,
Socialhögskolan
Lunds universitet
Box 23, 221 00 Lund

Socialhögskolan
Besök: Allhelgona kyrkogata 8, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg