Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Böcker att recensera

Nya böcker till redaktionen
Vi välkomnar recensioner av aktuella böcker inom det socialvetenskapliga området. Nedan listas de böcker som kommit in till redaktionen, men vi välkomnar naturligtvis recensioner även av andra böcker. Kontakta korrensponderande redaktör Torbjörn Hjort: torbjorn.hjort@soch.lu.se

Åsa Källström & Kjerstin Andersson Bruck. Etiska reflektioner i forskning med barn. Gleerups

Hans Swärd (red). Den kantstötta välfärden. Studentlitteratur

Tom S. Karlsson. New public management. Ett nyliberalt 90-talsfenomen? Studentlitteratur

Stig Linde & Roberto Scaramuzzino (red). Socialt arbete i civilsamhället - aktörer, former och funktioner. Studentlitteratur

Levin, Claes Det sociala ansvarets organisering. Studentlitteratur

Hans Swärd & Per Gunnar Edebalk (red.) Socialt arbete och socialpolitik – om Centralförbundet för socialt arbete och dess betydelse. Studentlitteratur

Christofer Edling & Amir Rostami Våldets sociala dimensioner. Individ, relation, organisation. Studentlitteratur

Maria-Therese Gustafsson & Livia Johannesson (red.) Introduktion till politisk etnografi. Metoder för statsvetare. Gleerups

Clary Krekula & Barbro Johansson (red.) Introduktion till kritiska åldersstudier. Studentlitteratur

Thom Axelsson & Jonas Qvarsebo Maktens skepnader och effekter. Maktanalys i Foucaults anda. Stundetlitteratur.

Dimitris Michailakis & Werner Schirmer Systemiska perspektiv på socialt arbete. Studentlitteratur

Philip Lalander Människor behöver människor – att lyssna till de misstänkliggjorda. Liber

Rúna í Baianstovu Heder. Hedarsrelaterat våld, förtryck och socialt arbete. Studentlitteratur

Riyadg Al-Baldawi Familjen i exil. Flyktingfamiljer i en interkulturell och psykosocial kontext. Studentlitteratur

Sidansvarig:

Socialhögskolan
Besök: Bredgatan 13, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)
Fax: 046-222 94 12

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg