Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Research Reports in Social Work

f.d. Meddelandeserien
2012 ersattes rapportserien Meddelanden från Socialhögskolan med Research Reports in Social Work. Denna rapportserie är i första hand en möjlighet för personer verksamma vid Socialhögskolan att presentera aktuell forskning. Förutom forskningsrapporter rymmer RRSW även licentiatavhandlingar.

Tanken är att RRSW ska vända sig till en bred läsekrets bestående av såväl forskare som studenter och praktiker. Rapportserien baseras inte på ett traditionellt peer review förfarande, däremot granskas texten av redaktör och eventuell annan sakkunnig. De texter som publiceras i RRSW ska vara resultat av slutförda projekt och texten ska vara unik i meningen av att den inte ska publiceras i något annat sammanhang. Språket är skandinaviska eller engelska. RRSW är elektronisk och kostnadsfri. Den författare som önskar tryckta exemplar ansvarar själv för detta, i detta sammanhang är det viktigt att Lunds universitets grafiska profil bibehålls. För ytterligare information hänvisas till redaktören.

2020

2020:5 Decentraliserad diakoni - en studie av tre församlingar av Torbjörn Hjort och Stig Linde

2020:4 Ledaren i det svenska civila samhället - En enkätstudie av Roberto Scaramuzzino

2020:3 Barn och socialt arbete. Socialhögskolans årsbok 2019

2020:2 Global modell och lokala strategier: Klubbhusmodellen i Sverige och Japan av Yoshiko Boregren Matsui, Anna Meeuwisse och Ann-Christine Gullacksen

2020:1 Äldreboenden: Från ålderdomshem till särskilda boenden av Per Gunnar Edelbalk

2019

2019:12 "Tekniken är den enkla biten": Om att implementera digital automatisering i handläggningen av försörjningsstöd av Lupita Svensson

2019:11 Äldre hemtjänstmottagare med missbruksproblem: Förekomst, erfarenheter, svårigheter av Håkan Jönson, Tove Harnett och Nora Germundsson

2019:10 Socionomers syn på sin yrkesroll och organisation. En jämförande enkätstudie 2008 och 2018 av Kerstin Svensson

2019:9 Generisk valideringsmodell för bedömning av reell kompetens för tillgodoräknande som högskoleutbildning (GVTH) samt valideringskriterier för socionomexamen av Alexandru Panican och Susanna Björklund

2019:8 Det bostadssociala programmet i Helsingborg: Hur samarbetar Helsingborgs stad, AB Helsingborgshem och stadens privata fastighetsägare för att lösa bostadsbehovet för människor som står utanför den ordinarie bostadsmarknaden? av Kerstin Annadotter och Marcus Knutagård

2019:7 Den svåra debuten − Gustav Möller som socialminister 1924 - 1926 av Per Gunnar Edebalk

2019:6 Från Olsson till Lindellee − doktorsavhandlingar i socialt arbete på Socialhögskolan vid Lunds universitet 1988-2018 av Arne Kristiansen

2019: 5 Lokal arbetsmarknadspolitik med fokus på autonomi och delaktighet av Katarina Hollertz och Sara Hultqvist

2019:4 Barn som dödas, barn som lämnas bort och barn som dör. Ett kvinnoöde av Gunvor Andersson

2019:3 Socialarbetare om automatisering i socialt arbete: En webbenkätundersökning av Gabriella Scaramuzzino

2019:2 Årsbok 2018 − Socialhögskolan

2019:1 Gemensamt kunskapssökande bland socialsekreterare i socialtjänsten och lärare och forskare vid universitet: Förutsättningar, möjligheter och utmaningar av Harald Gegner, Leili Laanemets och Karin Kullberg.

2018

2018:6 Äldreomsorgsförsäkring - ett svårfångat alternativ: Några nedslag i den svenska debatten av Per Gunnar Edebalk

2018:5 Granskningssamhällets krav och civilsamhällets (re)aktioner. Rapport om resultaten från en enkät, 2016-2017 av Stig Linde, Malin Arvidson och Roberto Scaramuzzino

2018:4 Den "nya äldreomsorgen": Reträtt och prövningar 1994-2006 av Per Gunnar Edebalk

2018:3 En organisation med en tydlig karta. Formering, frågor och fokus i Brottsofferjournernas Riksförbund 1988-2013 av Kerstin Svensson och Carina Gallo

2018:2 Årsbok 2017 − Socialhögskolan

2018:1 Nytt vin i gamla läglar: Skala upp Bostad först, boendeinflytande och om att identifiera och stötta ”the missing hero” av Marcus Knutagård och Arne Kristiansen


2017

2017:5 Konkurrensutsatt äldreomsorg: Utmaningar och dilemman av Staffan Blomberg och Jan Petersson

2017:4 Lärande utvärdering av samverkansprocessen inom verksamheten Maria Nordväst: En integrerad verksamhet för ungdomar med missbruksproblem av Yvonne Johansson

2017:3 Årsbok 2016  Socialhögskolan

2017: 2 Kunskapsunderlag för socialtjänstens delaktighet i kommunala risk- och sårbarhetsanalyser (Sorsa) av Carin Cuadra

2017:1 Svensk normering av två bedömningsinstrument för lärare. Conner's Teacher Rating Scale (CTRS) och Sutter-Eyberg Student Behavior Inventory - Revised (SESBI-R) av Martin Bergström och Stina Balldin


2016

2016:6 Den ”nya äldreomsorgen” i Sverige. Om framväxten 1965 - 1993 av Per Gunnar Edebalk

2016:5 Uppföljning av ett haveri i social barnavård av Gunvor Andersson

2016:4 Upplevelse av fysisk aktivitet och idrott i missbruksbehandling. En kvalitativ studie av klienter vid fyra institutioner av David Hoff, Tina Mattsson och Daniel Nilsson Ranta

2016:3 Den motvillige administratören. Om pappersgöra och datorjobb på vårdcentralen av Joakim Thelander och Katarina Jacobsson

2016:2 Möjlighet för män, svårighet för kvinnor: Fysisk aktivitet i miljöterapeutisk institutionsvård av Tina Mattsson, David Hoff och Daniel Nilsson Ranta

2016:1 Dopningens olika ansikten. En kvalitativ studie av AAS- användning på gym av David Hoff


2015

2015:4 På tal om dokumentering. Socialtjänstens chefer på kurs av Teres Hjärpe

2015:3 Begriplig pensionsinformation för dem med små inkomster. En rapport från ett projekt om hur pensionsinformation begripliggörs bland migranter i Helsingborg av Lars Harrysson och Erika Werner

2015:2 Mellan handläggare och administratör. Om Försäkringskassans personliga handläggare och yrkesrollens svåra balans av Anett Schenk

2015:1 Lärlingsutbildning - i skärningspunkten mellan kompetensförsörjning och socialpolitik av Alexandru Panican och Jonas Olofsson


2014

2014:3 Socialminister Gunnar Sträng och arvet efter Gustav Möller av Per Gunnar Edebalk

2014:2 En svårfångad organisation. En analys av organisering av medling vid brott av Olof Andersson

2014:1 Vi har fått förväntningar på livet och kräver ett annat boende - Massmediala bilder av 40-talister som omsorgstagare av Anders Jönsson


2013

2013:5 Etablering av föräldrautbildningen KEEP med inriktning mot familjehem av Martin Bergström och Liv Nilhede

2013:4 Forskning vid Socialhögskolan 2011-2012. En kartläggning över forskare, forskningsprojekt, finansiärer och forskningsaktiviteter av Teres Hjärpe

2013:3 Hur tänker de? Ungdomars och föräldrars attityder till arbetsmarknadsetablering av Alexandru Panican och Pernilla Olsson Kaplan

2013:2 Brottsoffers behov och jourernas möjligheter av Lotta Jägervi och Kerstin Svensson

2013:1 What is good elderly care in Japan and Sweden? A study of how managers of residential care facilities describe care arrangements av Håkan Jönson och Haruko Watanabe


2012

2012:1 Beslutsfattande i sjukvården - en forskningsöversikt av Christel Avendal och Katarina Jacobsson


2011

2011:7 Kundval inom äldreomsorgen - om kunskap och forskningsbehov av Per Gunnar Edebalk

2011:6 Social barnavård - några utmaningar. Glimtar från forskning ur olika perspektiv av Gunvor Andersson, Maria Bangura Arvidsson, Titti Mattsson, Lina Ponnert och Bodil Rasmusson

2011:5 Våldets komplexitet och gamla paradigm. Om utmaningar och svårigheter i arbetet med våld i nära relationer av Tina Mattsson

2011:4 Gustav Möller och åldringarna av Per Gunnar Edebalk

2011:3 Mellan deltagande och inflytande. En kartläggning av brukarråd i Skånes kommuner av Håkan Johansson, Linn Johansson och Roberto Scaramuzzino

2011:2 Utvärdering av "Hemlöshet - många ansikten, mångas ansvar" Slutrapport av Verner Denvall, Shari Granlöf, Marcus Knutagård, Marie Nordfeldt och Hans Swärd

2011:1 Fattigvård, skatter och åldringsfrågan 1874-1913. Ett bidrag till framväxten av den svenska välfärdsstaten av Per-Gunnar Edebalk och Mats Olsson


2010

2010:2 Romer i svensk myndighetspolitik - ett historiskt perspektiv av Norma Montesino

2010:1 Utvärdering av "Hemlöshet - många ansikten, mångas ansvar" av Verner Denvall, Shari Granlöf, Marcus Knutagård, Marie Nordfeldt och Hans Swärd


Äldre rapporter hittas i arkivet för Research Reports in Social Work

Sidansvarig:

Kontakt

Lars Harrysson
Redaktör
042-35 65 27
lars [dot] harrysson [at] soch [dot] lu [dot] se

Socialhögskolan
Besök: Allhelgona kyrkogata 8, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg