Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Socialvetenskaplig tidskrift

Socialvetenskaplig tidskrift utges av Förbundet för forskning i socialt arbete (FORSA) med stöd av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE). Redaktionen för Socialvetenskaplig tidskrift cirkulerar mellan de större universitetsorterna. Sedan januari 2015 finns den vid Socialhögskolan, Lunds universitet.

Från och med årsskiftet 2019/2020 tar Linköpings universitet över redaktörskapet för Socialvetenskaplig tidskrift. Men redan nu tar den nya redaktionen emot nya manus på adressen: karin.osvaldsson@liu.se

Senaste numren

Årgång 26 nummer 1 2019

Temanummer: Socialt arbete och psykiska problem

 • Förord: Två decennier efter psykiatrireformen – Socialt arbete och psykiska problem Alain Topor, Anne Denhov & Per Bülow 1–4
 • Introduktion: Socialt arbete och människor med psykiska problem – en introduktion Alain Topor, Anne Denhov & Per Bülow 5–18
 • Samhällsvårdens Svarte Petter – samtida och historiska kategoriseringar av barn och unga i samhällsvård med psykisk ohälsa Ulrika Levander & Lina Sturfelt 19–41
 • Sätta ord på föräldrars psykiska problem för barnens skull – familjestöd som professionell praktik Pia H Bülow, Daniel Persson Thunqvist & Elisabet Cedersund 43–64
 • Boendestöd – innebörder och effekter Gunnel Andersson & Hjördis Gustafsson 65–85
 • Evidensbaserad metod eller praktisk verksamhet? – supported employment utan IPS David Matscheck 87–108

Årgång 25 nummer 3-4 2018

 • Tvångsvård eller frivillig placering? Socialsekreterares resonemang om barns placering när en förälder utövat dödligt våld, Lina Ponnert
 • Institutioner för ensamkommande barn – hur kan man förstå en snabbt expanderande och turbulent vård- och omsorgsmarknad? Åsa Backlund, Tommy Lundström & Katarina Thorén
 • I en annan situation? Erfarenheter av att vara man, född utanför Europa och arbeta på äldreboenden, Palle Storm
 • Vad säger skoldokumentation om elever vars föräldrar har missbruksproblem? Elisabet Näsman & Karin Alexandersson
 • Gränsytor under förhandling – om socialtjänstens ansvar för stöd till kvinnor som utsatts för våld i nära relationer, Veronica Ekström
 • En scenariobaserad analys av ett IT-avbrott i socialtjänsten – anpassningar och social redundans, Carin Björngren Cuadra
 • Det dubbla utanförskapet – HVB-placerade ungas tankar kring fenomenet mobbning, Hélène Lagerlöf
 • Höga förväntningar på kontaktpersoner? En studie av föräldrapraktiker och insatsen kontaktperson för ungdomar inom socialtjänsten, Mona Franséhn, Helena Johansson & Therése Wissö
 • Nya avhandlingar
 • Nya böcker

Årgång 25 nummer 2 2018

Årgång 25 nummer 1 2018


Är du intressered av att prenumera på tidskriften? Läs mer här.

Söker du efter tidigare nummer och artiklar? Gå till tidskriftens artikelarkiv.

Sidansvarig:

Forsa

Kontakt

Från och med årskiftet 2019/2020 tar Linköpings universitet över redaktörskapet för Socialvetenskaplig tidskrift. Men redan nu tar den nya redaktionen emot nya manus på adressen: karin [dot] osvaldsson [at] liu [dot] se

Redaktör och ansvarig utgivare
Professor Anna Meeuwisse
tel: 046-222 31 57
e-post: anna [dot] meeuwisse [at] soch [dot] lu [dot] se

Korresponderande redaktör
Docent Torbjörn Hjort
tel: 046-222 30 61
e-post: torbjorn [dot] hjort [at] soch [dot] lu [dot] se

Redaktionssekreterare
Mikael Bengtsson
tel: 046-222 01 14
e-post: mikael [dot] bengtsson [at] soch [dot] lu [dot] se

Redaktionsledamöter
Christofer Edling, sociologi, Lunds universitet
Robert Holmberg, psykologi, Lunds universitet
Katarina Jacobsson, socialt arbete, Lunds universitet
Susanna Johansson, socialt arbete, Lunds universitet
Björn Johnson, socialt arbete, Malmö högskola
Åsa Lundqvist, sociologi, Lunds universitet
Lars Plantin, socialt arbete. Malmö högskola
Kerstin Svensson, socialt arbete, Lunds universitet

Adress
Socialvetenskaplig tidskrift,
Socialhögskolan
Lunds universitet
Box 23, 221 00 Lund

Socialhögskolan
Besök: Allhelgona kyrkogata 8, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)
Fax: 046-222 94 12

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg