Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Socialvetenskaplig tidskrift

Socialvetenskaplig tidskrift utges av Förbundet för forskning i socialt arbete (FORSA) med stöd av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE). Redaktionen för Socialvetenskaplig tidskrift cirkulerar mellan de större universitetsorterna. Sedan januari 2015 finns den vid Socialhögskolan, Lunds universitet.

Från och med årsskiftet 2019/2020 tar Linköpings universitet över redaktörskapet för Socialvetenskaplig tidskrift. Men redan nu tar den nya redaktionen emot nya manus på adressen: karin.osvaldsson@liu.se

Senaste numren

Årgång 26 nummer 3-4 2019

Temanummer välfärd

 • Inledning: ”Socialvetenskaplig tidskrift och svensk välfärd under ett kvartssekel” Hans Swärd
 • ”Utveckling av svensk välfärd under ett kvartssekel 1994–2019” Eskil Wadensjö  
 • ”Från den ”sionistiska ockupations regimen” till ”judisk makt”  – antisemitismen inom Nordiska motståndsrörelsen” Heléne Lööw  
 • ”Utrikes föddas etablering på arbetsmarknaden – en viktig fråga för välfärdens finansiering” Mats Hammarstedt
 • ”Familjen i välfärdspolitiken” Maria Stanfors  
 • ”Barnskyddets innersta kärna – om tvångsplaceringar som motiveras av barns hemförhållanden” Tommy Lundström & Marie Sallnäs  
 • '”Utifrån ålder eller behov? – Ålder som organiserande princip för stödinsatser till äldre” Tove Harnett
 • ”Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning – etablering av ett nytt verksamhetsfält” Urban Markström
 • ”Automatisering – till nytta eller fördärv?” Lupita Svensson
 • ”Välfärden, samhällskritiken och medierna – socialarbetares röster  i podcaster i socialpolitik och socialt arbete” Jörgen Lundälv
 • Nya böcker
 • Från redaktionen

Årgång 26 nummer 2 2019

Årgång 26 nummer 1 2019

Temanummer: Socialt arbete och psykiska problem


Är du intressered av att prenumera på tidskriften? Läs mer här.

Söker du efter tidigare nummer och artiklar? Gå till tidskriftens artikelarkiv.

Sidansvarig:

Forsa

Kontakt

Från och med årskiftet 2019/2020 tar Linköpings universitet över redaktörskapet för Socialvetenskaplig tidskrift. Men redan nu tar den nya redaktionen emot nya manus på adressen: karin [dot] osvaldsson [at] liu [dot] se

Redaktör och ansvarig utgivare
Professor Anna Meeuwisse
tel: 046-222 31 57
e-post: anna [dot] meeuwisse [at] soch [dot] lu [dot] se

Korresponderande redaktör
Docent Torbjörn Hjort
tel: 046-222 30 61
e-post: torbjorn [dot] hjort [at] soch [dot] lu [dot] se

Redaktionssekreterare
Mikael Bengtsson
tel: 046-222 01 14
e-post: mikael [dot] bengtsson [at] soch [dot] lu [dot] se

Redaktionsledamöter
Christofer Edling, sociologi, Lunds universitet
Robert Holmberg, psykologi, Lunds universitet
Katarina Jacobsson, socialt arbete, Lunds universitet
Susanna Johansson, socialt arbete, Lunds universitet
Björn Johnson, socialt arbete, Malmö högskola
Åsa Lundqvist, sociologi, Lunds universitet
Lars Plantin, socialt arbete. Malmö högskola
Kerstin Svensson, socialt arbete, Lunds universitet

Adress
Socialvetenskaplig tidskrift,
Socialhögskolan
Lunds universitet
Box 23, 221 00 Lund

Socialhögskolan
Besök: Allhelgona kyrkogata 8, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg