Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Folkhälsomyndigheten uppmanar alla med symtom som snuva, hosta eller feber att stanna hemma och avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Även om du bara känner dig lite sjuk ska du avstå från att röra dig på universitetsområdet. - Klicka här för att dölja meddelandetFolkhälsomyndighetenuppmanarallamedsymtomsomsnuva,hostaellerfeberattstannahemmaochavståsocialakontaktersomriskerarattspridasmitta.Ävenomdubarakännerdiglitesjukskaduavståfrånattröradigpåuniversitetsområdet.
Du är här

Children in residential and foster care - a Swedish example.

Författare:
  • Gunvor Andersson
Publiceringsår: 1999
Språk: Engelska
Sidor: 253-266
Publikation/Tidskrift/Serie: International Journal of Social Welfare
Volym: 8
Nummer: 4
Dokumenttyp: Artikel i tidskrift
Förlag: Wiley-Blackwell

Keywords

  • Social Work
  • foster children
  • child care
  • children's home
  • family relations
  • well-being
  • continuity

Other

Published
  • Den sociala barnavården-lup-obsolete
  • ISSN: 1369-6866
Gunvor Andersson
E-post: gunvor [dot] andersson [at] soch [dot] lu [dot] se

Professor

Socialhögskolan

28

Socialhögskolan
Besök: Allhelgona kyrkogata 8, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg