Gunvor Andersson

Gunvor Andersson

Leg.psykolog, FD i psykologi och anställd vid Socialhögskolan, Lunds universitet, 1985 – 2009, numera professor emerita i socialt arbete.

Gunvor Andersson

Barns och ungas utsatthet i pressen

Författare

  • Gunvor Andersson
  • Tommy Lundström

Avdelning/ar

  • Socialhögskolan
  • Den sociala barnavården-lup-obsolete

Publiceringsår

2002

Språk

Svenska

Sidor

21-32

Publikation/Tidskrift/Serie

Socionomen

Volym

2002

Issue

8

Dokumenttyp

Artikel i tidskrift

Förlag

Akademikerförbundet SSR

Ämne

  • Social Work

Status

Published

Forskningsgrupp

  • Den sociala barnavården-lup-obsolete

ISBN/ISSN/Övrigt

  • ISSN: 0283-1929