Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Folkhälsomyndigheten uppmanar alla med symtom som snuva, hosta eller feber att stanna hemma och avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Även om du bara känner dig lite sjuk ska du avstå från att röra dig på universitetsområdet. - Klicka här för att dölja meddelandetFolkhälsomyndighetenuppmanarallamedsymtomsomsnuva,hostaellerfeberattstannahemmaochavståsocialakontaktersomriskerarattspridasmitta.Ävenomdubarakännerdiglitesjukskaduavståfrånattröradigpåuniversitetsområdet.
Du är här

Vad vet vi om insatsen kontaktperson/-familj? : en kunskapsöversikt

Författare:
  • Gunvor Andersson
  • Maria Bangura Arvidsson
Publiceringsår: 2001
Språk: Svenska
Publikation/Tidskrift/Serie: Meddelanden från Socialhögskolan
Volym: 2001
Nummer: 1
Dokumenttyp: Rapport
Förlag: Socialhögskolan, Lunds universitet

Keywords

  • Social Work

Other

Published
2000:1
  • Den sociala barnavården-lup-obsolete
  • ISSN: 0282-6143
  • ISSN: 0282-6143
Gunvor Andersson
E-post: gunvor [dot] andersson [at] soch [dot] lu [dot] se

Professor

Socialhögskolan

28

Socialhögskolan
Besök: Allhelgona kyrkogata 8, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg