Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Folkhälsomyndigheten uppmanar alla med symtom som snuva, hosta eller feber att stanna hemma och avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Även om du bara känner dig lite sjuk ska du avstå från att röra dig på universitetsområdet. - Klicka här för att dölja meddelandetFolkhälsomyndighetenuppmanarallamedsymtomsomsnuva,hostaellerfeberattstannahemmaochavståsocialakontaktersomriskerarattspridasmitta.Ävenomdubarakännerdiglitesjukskaduavståfrånattröradigpåuniversitetsområdet.
Du är här

Barns förhållande till föräldrar och fosterföräldrar

Författare:
  • Gunvor Andersson
Publiceringsår: 1990
Språk: Svenska
Sidor: 59-74
Publikation/Tidskrift/Serie: Nordisk Psykologi: Teori, Forskning, Praksis
Volym: 42
Nummer: 1
Dokumenttyp: Artikel i tidskrift
Förlag: Dansk Psykologisk Forlag

Keywords

  • Social Work

Other

Published
  • Den sociala barnavården-lup-obsolete
  • ISSN: 0029-1463
Gunvor Andersson
E-post: gunvor [dot] andersson [at] soch [dot] lu [dot] se

Professor

Socialhögskolan

28

Socialhögskolan
Besök: Allhelgona kyrkogata 8, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg