Gunvor Andersson

Gunvor Andersson

Leg.psykolog, FD i psykologi och anställd vid Socialhögskolan, Lunds universitet, 1985 – 2009, numera professor emerita i socialt arbete.

Gunvor Andersson

Social barnavård och barns utsatthet

Författare

  • Gunvor Andersson
  • Marie Sallnäs

Editor

  • Ingrid Höjer
  • Marie Sallnäs
  • Yvonne Sjöblom

Avdelning/ar

  • Socialhögskolan
  • Den sociala barnavården-lup-obsolete

Publiceringsår

2012

Språk

Svenska

Sidor

13-30

Publikation/Tidskrift/Serie

När samhället träder in - barn, föräldrar och social barnavård

Dokumenttyp

Del av eller Kapitel i bok

Förlag

Studentlitteratur AB

Ämne

  • Social Work

Status

Published

Forskningsgrupp

  • Den sociala barnavården-lup-obsolete

ISBN/ISSN/Övrigt

  • ISBN: 978-91-44-06744-5