Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Gunvor Andersson

Gunvor Andersson

Professor emerita

Gunvor Andersson

Svensk social barnavård ur ett könsperspektiv 1993-2003 : en litteraturgenomgång

Författare

  • Petra Ulmanen
  • Gunvor Andersson

Summary, in Swedish

Finns det skillnader mellan flickors och pojkars sociala problem?

Finns det skillnader i anmälningar och ansökningar till socialtjänsten beroende på om ärendet avser en flicka eller en pojke?

Görs det skillnader på flickor och pojkar respektive mödrar och fäder i hur anmälningar och ansökningar hanteras eller när insatser erbjuds?

Gör man skillnad på barnen utifrån kön där insatserna genomförs?

Har insatserna olika resultat för flickor och pojkar?I denna litteraturöversikt av svensk social barnavård ur ett könsperspektiv under perioden 1993-2003 söker författarna Petra Ulmanen och Gunvor Andersson svar på ovanstående frågor. Litteraturgenomgången visar att kunskapen är bättre när det gäller tonåringar än yngre barn, i synnerhet tonåringar som placeras utanför hemmet och framför allt tonårsflickor som placerats på statliga institutioner.

Avdelning/ar

  • Socialhögskolan

Publiceringsår

2006

Språk

Svenska

Publikation/Tidskrift/Serie

SiS följer upp och utvecklar ; Statens institutionsstyrelse

Dokumenttyp

Rapport

Förlag

[Publisher information missing]

Ämne

  • Social Work

Status

Published

Forskningsgrupp

  • Den sociala barnavården

ISBN/ISSN/Övrigt

  • ISSN: 1403-1558