Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Folkhälsomyndigheten uppmanar alla med symtom som snuva, hosta eller feber att stanna hemma och avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Även om du bara känner dig lite sjuk ska du avstå från att röra dig på universitetsområdet. - Klicka här för att dölja meddelandetFolkhälsomyndighetenuppmanarallamedsymtomsomsnuva,hostaellerfeberattstannahemmaochavståsocialakontaktersomriskerarattspridasmitta.Ävenomdubarakännerdiglitesjukskaduavståfrånattröradigpåuniversitetsområdet.
Du är här

Fosterbarns perspektiv på socialtjänstens företrädare

Författare:
  • Gunvor Andersson
  • Bodil Rasmusson
Publiceringsår: 2006
Språk: Svenska
Sidor: 5-15
Publikation/Tidskrift/Serie: Socialmedicinsk tidskrift
Volym: 83
Nummer: 1
Dokumenttyp: Artikel i tidskrift
Förlag: Socialmedicinsk tidskrifts styrelsen/nätverk

Abstract english

Artikeln gör en åtskillnad mellan omvärldens barnperspektiv och barns eget perspektiv. Med hjälp av ett antal mindre studier belyses barns perspektiv och socialtjänsten och de socialsekreterare, som de mött i samband med samhällsvård. Dessa visar att barn har olika synpunkter och erfarenheter beroende på var i omhändertagandeprocessen de tillfrågats, om de är nöjda eller missnöjda med placeringen utanför hemmet, om de mött en lyhörd och engagerad socialsekreterare eller en som ”inte bryr sig” eller som inte kunnat se ur barnets synvinkel. Resultaten visar att socialsekreterare inom social barnavård kan ha avgörande betydelse för barn i sin uppgift att bevaka utsatta barns intressen.

Keywords

  • Social Work

Other

Published
  • Den sociala barnavården-lup-obsolete
  • ISSN: 0037-833X
Gunvor Andersson
E-post: gunvor [dot] andersson [at] soch [dot] lu [dot] se

Professor

Socialhögskolan

28

Socialhögskolan
Besök: Allhelgona kyrkogata 8, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg