Gunvor Andersson

Gunvor Andersson

Leg.psykolog, FD i psykologi och anställd vid Socialhögskolan, Lunds universitet, 1985 – 2009, numera professor emerita i socialt arbete.

Gunvor Andersson

Pressens bild av barns missgärningar

Författare

  • Gunvor Andersson

Editor

  • Helena Blomberg
  • Christian Kroll
  • Tommy Lundström
  • Hans Swärd

Avdelning/ar

  • Socialhögskolan
  • Den sociala barnavården-lup-obsolete

Publiceringsår

2004

Språk

Engelska

Publikation/Tidskrift/Serie

Sociala problem och socialpolitik i massmedier

Dokumenttyp

Del av eller Kapitel i bok

Förlag

Studentlitteratur AB

Ämne

  • Social Work

Status

Published

Forskningsgrupp

  • Den sociala barnavården-lup-obsolete

ISBN/ISSN/Övrigt

  • ISBN: 91-44-03226-9