Gunvor Andersson

Gunvor Andersson

Leg.psykolog, FD i psykologi och anställd vid Socialhögskolan, Lunds universitet, 1985 – 2009, numera professor emerita i socialt arbete.

Gunvor Andersson

Omhändertagna barn får sämre utbildning

Författare

  • Gunvor Andersson

Ämne

  • Social Work

Status

Published

Forskningsgrupp

  • Den sociala barnavården-lup-obsolete

ISBN/ISSN/Övrigt

  • ISSN: 1104-6376