Gunvor Andersson

Gunvor Andersson

Leg.psykolog, FD i psykologi och anställd vid Socialhögskolan, Lunds universitet, 1985 – 2009, numera professor emerita i socialt arbete.

Gunvor Andersson

Utsatta barns hälsa

Författare

  • Gunvor Andersson

Summary, in Swedish

Studie av hälsa och ohälsa bland barn som placerats på barnhem i Malmö under 1980-talet.

Avdelning/ar

  • Socialhögskolan
  • Den sociala barnavården-lup-obsolete

Publiceringsår

2003

Språk

Svenska

Sidor

453-461

Publikation/Tidskrift/Serie

Socialmedicinsk tidskrift

Volym

80

Issue

5

Dokumenttyp

Artikel i tidskrift

Förlag

Socialmedicinsk tidskrifts styrelsen/nätverk

Ämne

  • Social Work

Status

Published

Forskningsgrupp

  • Den sociala barnavården-lup-obsolete

ISBN/ISSN/Övrigt

  • ISSN: 0037-833X