Gunvor Andersson

Gunvor Andersson

Leg.psykolog, FD i psykologi och anställd vid Socialhögskolan, Lunds universitet, 1985 – 2009, numera professor emerita i socialt arbete.

Gunvor Andersson

Utsatt barndom - olika vuxenliv. Ett longitudinellt forskningsprojekt om barn i samhällsvård

Författare

  • Gunvor Andersson

Ämne

  • Social Work

Nyckelord

  • familjehem
  • samhällsvård
  • utsatt barndom
  • barnhem
  • vuxenliv
  • longitudinell

Status

Published

Forskningsgrupp

  • Den sociala barnavården-lup-obsolete

ISBN/ISSN/Övrigt

  • ISBN: 91-86678-96-5