Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Folkhälsomyndigheten uppmanar alla med symtom som snuva, hosta eller feber att stanna hemma och avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Även om du bara känner dig lite sjuk ska du avstå från att röra dig på universitetsområdet. - Klicka här för att dölja meddelandetFolkhälsomyndighetenuppmanarallamedsymtomsomsnuva,hostaellerfeberattstannahemmaochavståsocialakontaktersomriskerarattspridasmitta.Ävenomdubarakännerdiglitesjukskaduavståfrånattröradigpåuniversitetsområdet.
Du är här

Haverier i social barnavård? : fem fallstudier

Författare:
  • Gunvor Andersson
  • Sven Hessle
  • Anna Hollander
  • Tommy Lundström
Publiceringsår: 2001
Språk: Svenska
Dokumenttyp: Bok
Förlag: Gothia, Centrum för utvärdering av socialt arbete (CUS)

Abstract english

HAVERIER i social barnavård är lyckligtvis mycket ovanliga. I detta arbete analyseras

fem fall som alla vid någon tidpunkt har utvecklats på ett olyckligt sätt. De olika

fallen ger tillsammans en bred belysning av dilemmor och möjligheter i socialt och

psykiatriskt arbete med utsatta barn. Genom att analysera olika vändpunkter i fallen

diskuteras både haverier och god praktik. Läsaren kan själv ta ställning:

Vad är ett haveri? Hur kan haverier undvikas? Det finns också rikligt med stoff för

debatt kring barnets bästa, barns rättigheter, och mediernas och allmänhetens ansvar.Boken har alla förutsättningar att engagera både den intresserade allmänheten och

journalister, liksom personer under utbildning eller fortbildning vid socialhögskolor,

psykiatriutbildningar och jurist- eller polishögskolor.FALLSTUDIEN som metod har varit av avgörande betydelse inom hjärnforskningen och annan

medicinsk forskning. Inom samhällsvetenskaperna har den däremot varit försummad.

I denna bok illustreras olika angreppssätt genom fem olika typer av fall. Dessutom

presenteras teori kring fallstudier och berättande, liksom metodiska synpunkter på

fallstudien som forsknings- och utredningsmetod.

Keywords

  • Social Work

Other

Published
  • Den sociala barnavården-lup-obsolete
  • ISBN: 91-7205-299-6
Gunvor Andersson
E-post: gunvor [dot] andersson [at] soch [dot] lu [dot] se

Professor

Socialhögskolan

28

Socialhögskolan
Besök: Allhelgona kyrkogata 8, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg