Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Gunvor Andersson

Gunvor Andersson

Professor emerita

Gunvor Andersson

Haverier i social barnavård? : fem fallstudier

Författare

  • Gunvor Andersson
  • Sven Hessle
  • Anna Hollander
  • Tommy Lundström

Summary, in Swedish

HAVERIER i social barnavård är lyckligtvis mycket ovanliga. I detta arbete analyseras

fem fall som alla vid någon tidpunkt har utvecklats på ett olyckligt sätt. De olika

fallen ger tillsammans en bred belysning av dilemmor och möjligheter i socialt och

psykiatriskt arbete med utsatta barn. Genom att analysera olika vändpunkter i fallen

diskuteras både haverier och god praktik. Läsaren kan själv ta ställning:

Vad är ett haveri? Hur kan haverier undvikas? Det finns också rikligt med stoff för

debatt kring barnets bästa, barns rättigheter, och mediernas och allmänhetens ansvar.Boken har alla förutsättningar att engagera både den intresserade allmänheten och

journalister, liksom personer under utbildning eller fortbildning vid socialhögskolor,

psykiatriutbildningar och jurist- eller polishögskolor.FALLSTUDIEN som metod har varit av avgörande betydelse inom hjärnforskningen och annan

medicinsk forskning. Inom samhällsvetenskaperna har den däremot varit försummad.

I denna bok illustreras olika angreppssätt genom fem olika typer av fall. Dessutom

presenteras teori kring fallstudier och berättande, liksom metodiska synpunkter på

fallstudien som forsknings- och utredningsmetod.

Avdelning/ar

  • Socialhögskolan

Publiceringsår

2001

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Bok

Förlag

Gothia, Centrum för utvärdering av socialt arbete (CUS)

Ämne

  • Social Work

Status

Published

Forskningsgrupp

  • Den sociala barnavården

ISBN/ISSN/Övrigt

  • ISBN: 91-7205-299-6