Gunvor Andersson

Gunvor Andersson

Leg.psykolog, FD i psykologi och anställd vid Socialhögskolan, Lunds universitet, 1985 – 2009, numera professor emerita i socialt arbete.

Gunvor Andersson

Socialt arbete med små barn

Författare

  • Gunvor Andersson

Ämne

  • Social Work

Status

Published