Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Folkhälsomyndigheten uppmanar alla med symtom som snuva, hosta eller feber att stanna hemma och avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Även om du bara känner dig lite sjuk ska du avstå från att röra dig på universitetsområdet. - Klicka här för att dölja meddelandetFolkhälsomyndighetenuppmanarallamedsymtomsomsnuva,hostaellerfeberattstannahemmaochavståsocialakontaktersomriskerarattspridasmitta.Ävenomdubarakännerdiglitesjukskaduavståfrånattröradigpåuniversitetsområdet.
Du är här

Barn som anhöriga - i skuggan av föräldrar med problem

Författare:
  • Gunvor Andersson
Redaktör:
  • Ulrika Järkestig Berggren
  • Lennart Magnusson
  • Elizabeth Hanson
Publiceringsår: 2015
Språk: Svenska
Sidor: 43-60
Publikation/Tidskrift/Serie: Att se barn som anhöriga - Om relationer, interventioner och omsorgsansvar
Volym: 2015:6
Dokumenttyp: Del av eller Kapitel i bok
Förlag: Linnéuniversitetet, Nka

Keywords

  • Social Work
  • barn, anhöriga

Other

Published
  • ISBN: 978-91-87731-26-6
Gunvor Andersson
E-post: gunvor [dot] andersson [at] soch [dot] lu [dot] se

Professor

Socialhögskolan

28

Socialhögskolan
Besök: Allhelgona kyrkogata 8, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg