Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Folkhälsomyndigheten uppmanar alla med symtom som snuva, hosta eller feber att stanna hemma och avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Även om du bara känner dig lite sjuk ska du avstå från att röra dig på universitetsområdet. - Klicka här för att dölja meddelandetFolkhälsomyndighetenuppmanarallamedsymtomsomsnuva,hostaellerfeberattstannahemmaochavståsocialakontaktersomriskerarattspridasmitta.Ävenomdubarakännerdiglitesjukskaduavståfrånattröradigpåuniversitetsområdet.
Du är här

CSA och barnavården

Författare:
  • Gunvor Andersson
Redaktör:
  • Hans Swärd
  • Per Gunnar Edebalk
Publiceringsår: 2017
Språk: Svenska
Sidor: 299-327
Publikation/Tidskrift/Serie: Socialt arbete och socialpolitik: : om Centralförbundet för socialt arbete och dess betydelse.
Dokumenttyp: Del av eller Kapitel i bok
Förlag: Studentlitteratur AB

Keywords

  • Social Work
  • CSA
  • Centralförbundet för socialt arbete
  • barnavård

Other

Published
  • ISBN: 978-91-44-11673-0
Gunvor Andersson
E-post: gunvor [dot] andersson [at] soch [dot] lu [dot] se

Professor

Socialhögskolan

28

Socialhögskolan
Besök: Allhelgona kyrkogata 8, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg