Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Håkan Jönson, foto Johan Persson.

Håkan Jönson

Professor

Håkan Jönson, foto Johan Persson.

SAPO – en modell för samverkan mellan forskare och aktörer utanför akademin inom området äldre och åldrande

Författare

 • Håkan Jönson
 • Sara Hultqvist
 • Susanne Iwarsson

Summary, in Swedish

En åldrande befolkningen har identifierats som en samhällsutmaning. En tydlig utveckling inom forskning om sådana utmaningar är krav på medverkan från patientgrupper, brukarorganisationer och andra aktörer utanför akademin.
Syftet med artikeln är att introducera en modell för utformning och värdering av samverkan mellan akademiska forskare och aktörer utanför akademin. Modellen
bygger på en genomgång av internationellt etablerade traditioner och ramverk för sådan samverkan och ramas in av komponenterna syfte, aktör, process och
omfattning (SAPO) eller enklare uttryckt genom frågorna: varför, med vem, när och hur mycket? Med hjälp av modellen kan både forskare och aktörer utanför akademin föra mer systematiska och kritiskt värderande resonemang om samverkan. Det kan i sin tur leda till effektivare arbetsformer och nyttiggörande av resultat från det mångfasetterade forskningsområde som rör den åldrande befolkningen.

Avdelning/ar

 • Socialhögskolan
 • Aktivt och hälsosamt åldrande
 • EpiHealth: Epidemiology for Health
 • MultiPark: Multidisciplinary research focused on Parkinson´s disease

Publiceringsår

2021

Språk

Svenska

Sidor

5-14

Publikation/Tidskrift/Serie

Äldre i centrum : tidskrift för aktuell äldreforskning

Volym

1

Issue

1

Dokumenttyp

Artikel i tidskrift

Förlag

Stiftelsen Stockholms läns äldrecentrum

Ämne

 • Social Work

Nyckelord

 • Äldreforskning
 • samverkan

Status

Published

Projekt

 • UserAge: Understanding User Participation in Research on Ageing and Health

Forskningsgrupp

 • Active and Healthy Ageing Research Group

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISSN: 1653-3585