Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Brandinformation Helsingborg

Instruktioner för personal och studenter vid utrymning av Campus HBG

Om brand uppstår på Campus Helsingborg ska hela huset utrymmas omedelbart. Brandlarmet med kontinuerligt ljudande sirener finns installerat i undervisningslokalerna på hela Campus Helsingborg.

Vid utrymning

Vid nödsituation ring 112.

När du ska utrymma tar du på dig ytterkläderna om det behövs. Använd trapporna och andra utrymningsvägar, men inte hissarna. Utrymningsvägarna är markerade med vägledande skyltar. Utrymningsplaner finns uppsatta på varje våningsplan. Orientera er gärna på dem som en teoretisk övning. Utrym inte genom rökfyllda lokaler/trapphus. Hjälp varandra och tänk speciellt på att hjälpa personer med funktionsnedsättning.

Om du upptäcker brand kan du försöka släcka den om du tror att det är möjligt och enbart om du har tillgång till släckutrustning. Brandsläckare finns utplacerade i skolbyggnaden. Brandsläckarna är klart och tydligt skyltade och lätta att hitta. Brandfilt finns vid brandsläckaren i kaféet.

Varna dem som befinner sig i byggnaden. Rädda dem som är i omedelbar fara. Om möjligt, stäng dörren till rummet där det brinner.

Om du har lärarledd undervisning när brandlarmet går ska du rätta dig efter din lärares anvisningar om hur utrymningen ska genomföras.

Om du arbetar självständigt eller i grupper ligger det på ditt eget ansvar att utrymma byggnaden. Det är av största vikt att du känner till utrymningsvägarna och var återsamlingsplatsen finns. Studera utrymningsplanen noga!

Du som undervisar. Som undervisande lärare har du ett särskilt ansvar att leda utrymningen och se till att studenterna informeras om hur det går till. Om du ser brand eller rök, eller hör brandlarmet, ska du därför genast meddela studenterna att de ska utrymma oavsett vad de håller på med. Det är inte tillåtet att stanna kvar i byggnaden för att avsluta föreläsning, tentamen eller liknande.

Återsamling

När du utrymt ska du bege dig till återsamlingsplatsen utanför huvudentrén. Stanna tills du får besked om att det är säkert att återvända in i huset.

Brandskyddsansvarig

Lund

Katarina Jacobsson
Brandskyddsansvarig
046-222 12 91
katarina [dot] jacobsson [at] soch [dot] lu [dot] se

Håkan Eriksson
Biträdande brandskyddsansvarig
Telefon: 046-222 93 96
E-post: hakan [dot] eriksson [at] soch [dot] lu [dot] se

Helsingborg

Jerker Jacobsson
Brandskyddsansvarig
Telefon: 070-956 57 93
E-post: jerker [dot] jacobsson [at] ch [dot] lu [dot] se