Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Jämställdhet, likabehandling och mångfald

Vid Socialhögskolan
Prefekten har det övergripande ansvaret för jämställdhets- och likabehandlingsarbetet vid Socialhögkolan. Det finns även en etablerad arbetsgrupp som består av lärare och studenter på olika nivåer som kontinuerligt arbetar och diskuterar frågor som rör jämställdhet, likabehandling och mångfald.

Regnbågsflagga. Foto: Camilla Lekebjer

Socialhögskolans JLM-grupp

Socialhögskolans arbetsgrupp för jämställdhet, likabehandling och mångfald (JLM-gruppen) uppdrag är att verka för en arbetsmiljö, för studenter såväl som anställda, präglad av jämställdhet, likabehandling och mångfald. Uppdraget är kopplat till Lunds universitets jämställdhets-, likabehandlings- och mångfaldspolicy som omfattar följande områden:

  • Diskriminering
  • Likabehandling
  • Rekrytering och befordran
  • Ledarskap
  • Löner och anställningsvillkor
  • Genusperspektiv och intersektionellt perspektiv

Enligt diskrimineringslagen (2008:567) förbjuds diskriminering baserat på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

På Socialhögskolan arbetar gruppen aktivt med att integrera JLM-perspektiv i det generella arbetsmiljöarbetet och bevakar även hur dessa perspektiv syns i all utbildning på institutionen.

Gruppen kan få uppdrag från institutionsstyrelse eller prefekt, och har också möjlighet att själv föreslå uppdrag. Gruppen utser ordf./sammankallande inom sig.

Gruppen rapporterar sitt arbete årligen i november till institutionsstyrelsen.

Kontaktperson: Em Andersson em [dot] andersson [at] soch [dot] lu [dot] se

Handlingsplan för jämställdhets och likabehandlingsarbete vid Socialhögskolan

Socialhögskolans handlingsplan för jämställdhets och likabehandlingsarbete utgår från Samhällsvetenskapliga fakultetens  handlingsplan för samma område. Den anger konkreta åtgärder som kommer att vidtas i institutionens systematiska och målinriktade jämställdhets-, likabehandlings- och mångfaldsarbete.

Handlingsplan för jämställdhets- och likabehandlingsarbete 2016 (PDF - 4,4 MB)

Jämställdhet, likabehandling och mångfald vid Samhällsvetenskapliga fakulteten

Ledningsgruppen för jämställdhet, likabehandling och mångfald har till uppgift att följa upp och fördjupa jämställdhetsarbetet inom fakulteten på grundval av universitetets centrala jämställdhetsplan och fakultetens egen plan.

Ledningsgruppen består av tio representanter varav en ordförande samt tre studentrepresentanter. Socialhögskolans representant för perioden 2018-01-01- 2020-12-31 är David Hoff. Oriana Quaglietta är doktorandrepresentant.

Läs mer om jämställdhet och likabehandling vid Samhällsvetenskapliga fakulteten

 

Gå tillbaka till Arbetsmiljö

Sidansvarig:

Ledamöter i JLM-gruppen

Lärarrepresentant
Marianne Larsson Lindahl
Telefon: 042-222 98 97
E-post: marianne [dot] larsson_lindahl [at] soch [dot] lu [dot] se

Lärarrepresentant
David Hoff
Telefon: 046-222 98 23
E-post: david [dot] hoff [at] soch [dot] lu [dot] se

Lärarrepresentant
Em Andersson
Telefon: 046-222 31 63
E-post: em [dot] andersson [at] soch [dot] lu [dot] se

Doktorandrepresentant
Anders Jönsson
E-post: anders [dot] jonsson [at] soch [dot] lu [dot] se

Studeranderepresentant
Melissa Tan
E-post: jlm [dot] soch [at] samvetet [dot] lu [dot] se

Socialhögskolan
Besök: Bredgatan 13, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)
Fax: 046-222 94 12

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg