Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Pedagogisk etikkommitté

Denna kommitté har rådgivande, utredande och bedömande funktion i förhållande till de etiska aspekterna av socionomutbildningen.

Uppdrag

Pedagogiska etikkommitténs uppdrag bygger på gällande examensmål för socionomutbildningen och de etiska lagar, regler och principer som i övrigt reglerar högskolans verksamhet.

Kommittén har i uppdrag att:

  1. bevaka tillämpningen av de forskningsetiska principerna i examensarbete/uppsatsarbete vid Socialhögskolan.
  2. bevaka tillämpningen av de forskningsetiska principerna vid användning av forskningsresultat/forskningsmaterial i socionomutbildningen, samt att
  3. bevaka att principerna om etik i arbetet med människor beaktas i kursplanernas lärandemål, examensmål, i litteraturen och i samtliga undervisningssammanhang i socionomprogrammet

Kommittén ska söka de resurser och arbetsformer som krävs för arbetet och adjungerar den expertis de anser sig behöva. Kommittén rapporterar skriftligt till institutionsstyrelsen en gång per år i september om sitt arbete och sina erfarenheter. Kommittén kan också ta initiativ till diskussioner om etikfrågor under personaldagar eller liknande.

Kommittén har ett till två möten per termin.

Sidansvarig:

Ledamöter i Pedagogiska etikkommittén

Ordförande och sammankallande
Morten Klemme Nielsen
Telefon: 046-222 94 20
E-post: morten_klemme [dot] nielsen [at] soch [dot] lu [dot] se

Lärarrepresentant
Cecilia Heule
Telefon: 046-222 95 54, 070-743 40 01
E-post: cecilia [dot] heule [at] soch [dot] lu [dot] se

Lärarrepresentant
Mats Hilte
Telefon: 046-222 94 24
E-post: mats [dot] hilte [at] soch [dot] lu [dot] se

Studeranderepresentant

Socialhögskolan
Besök: Bredgatan 13, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)
Fax: 046-222 94 12

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg