Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Information om Covid-19

Vid Socialhögskolan

Visa hänsyn och se till att begränsa smittspridningen; håll avstånd och umgås inte i större grupper. Jobba hemifrån om du kan. | Show consideration and help to prevent the spread of infection: maintain distance and do not socialise in large groups. Work from home if you can.

Fakulteten har fattat beslut gällande tidsperioden från och med terminsstart 17 januari till och med 16 februari, dvs. period 1:

• Hemmajobb är att föredra om du har möjlighet. 

• Alla föreläsningar och kursintroduktioner ska ske digitalt. Om det råder osäkerhet om ett moment kan genomföras utan trängsel eller ökad risk för smittspridning i våra lokaler, ska momentet genomföras digitalt. Det innebär att även andra typer av undervisningsmoment sannolikt kommer att behöva genomföras digitalt under ovanstående tidsperiod.

• Alla studenter kommer att meddelas detta, med särskilt obs på att de måste kolla upp var de ska vara i nära anslutning till undervisningsmoment. 

• Vi reducerar inte studieplatserna eller möblerar om, men fakulteten anlitar coronavakter som ska hålla koll. 

• Intentionen är att återgå till campusundervisning så fort läget tillåter (förhoppningsvis 17 februari), därav korta deadlines. 

Håll dig uppdaterad via universitetets coronainformation och läs om hanteringen av covid-19 på fakultetens interna webbplats.

Keep yourself updated via Lund University Staff Pages


Digital undervisning

Här hittar du information och stöd som specifikt rör digital undervisning under coronapandemin.

Läs mer på sidan digital undervisning

Digitala verktyg

Det finns flera digitala verktyg som du kan använda vid Lunds universitet.

Läs mer på sidan digitala verktyg

Arbetsmiljötips

Det är viktigt att tänka såväl på strukturen på arbetsdagarna som på de ergonomiska aspekterna av hemarbetet. På denna sida hittar du konkreta tips vid arbete hemifrån så länge coronapandemin pågår.

Läs mer på sidan arbetsmiljötips

Vanliga frågor och svar

Här försöker vi samla svar på alla frågor som kommer in av vår personal. Det kan handla om inspelning av av digital undervisning, tillgången till våra lokaler, lokalbokning, timplanering och så vidare under coronapandemin. 

Läs mer på sidan vanliga frågor och svar

Samordnad support från Samhällsvetenskapliga fakulteten 

Ett 40-tal personer har utbildats för att kunna ge support i verktygen Conferences, Studio, Teams och Zoom. Rekommendationen är att vi ska använda oss av dessa verktyg. Det finns ett Zoom-rum som hanterar support till flera lärare samtidigt. I detta rum dirigeras man vidare till olika ”breakout rooms”, där en lärare kan få stöd från en ”expert”. Rummet kan nås via https://lu-se.zoom.us/j/908579222 och är bemannat kl. 8-17.