Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Vanliga frågor och svar

Information om covid-19 vid Socialhögskolan

På denna sida försöker vi samla svar på alla frågor som kommer in av vår personal. Det kan handla om inspelning av av digital undervisning, tillgången till våra lokaler, lokalbokning, timplanering och så vidare under coronapandemin.

Kamera på/av vid digital undervisning

Vi har fått några frågor om hur vi ska hantera studenter som väljer att släcka kameran under den digitala undervisningen. Svaret från juridiska avdelningen är att vi bara kan kräva att kameran är på under examinerande och obligatoriska moment. ”… Självklart är det viktigt att studenterna informeras om kamerakravet i förväg. Vidare kan det vara lämpligt att tala om att om studenterna inte följer ordningsregeln att kameran ska vara på vid prov och andra obligatoriska moment kan det komma att innebära att provet/det obligatoriska momentet betraktas som ogiltigt.”

När det gäller personuppgiftsbehandling och dataskydd vid undervisning och examination på distans så finns övergripande rekommendationer på LU:s centrala medarbetarwebb.

Vem har rätt till undervisningsmaterial vid distansundervisning?

Lärare som skapar undervisningsmaterial har upphovsrätt till det skapade, om det är tillräckligt originellt. Det kan vara till exempel övningsuppgifter, läsanvisningar, tentamensfrågor och –svar. Eftersom materialet kommit fram som ett resultat av anställningen vid universitetet, så har universitetet rätt att använda det för att kunna tillhandahålla en kontinuerlig och effektiv undervisning. Universitetets rätt till användning omfattar också sådant som gjorts tillgängligt exempelvis genom en lärplattform eller annat digitalt verktyg. Det kan vara anteckningar, föreläsningsunderlag eller presentationer. Universitetets användning kräver inget särskilt samtycke från eller ersättning till läraren.

Läs mer om upphovsrätt och rätten till undervisningsmaterial vid distansundervisning (LU:s medarbetarwebb) 

Våra lokaler

Det går inte att boka några lokaler. Det gäller både för lärare och studenter. De lokalbokningar som redan är gjorda finns dock kvar.

Studenterna kan vistas i Gamla Köket samma tider som tidigare men det krävs LU-kort för att komma in, även mellan kl. 8.00-16.00 (då lokalerna tidigare var upplåsta).

Grupprum 014, 015, 017, 036 och 037 är upplåsta. Grupprum 016 och 018 skall studenterna kunna öppna med sina LU-kort. Dessa grupprum kan alltså användas som studieplatser. Övriga grupprum, som har teknisk utrustning, kommer att vara låsta på grund av stöldrisken.

Anställda har tillgång till huset dygnet runt.

Timplanering

De timmar som varje lärare har i sin planering är opåverkad av omställningen till digital undervisning. Ingen riskerar att hamna på minus trots att undervisningsmoment kanske rationaliseras och rationaliseras bort. Beslut om fördelning av möjliga extratimmar tas av ledningen i samråd med inblandade kursföreståndare.

Länkar

FAQ för medarbetare/doktorander med anledning av coronaviruset (LU:s medarbetarwebb)