Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Ledning & styrelse

Vid Socialhögskolan
Det finns en tydlig arbetsfördelning mellan ledningsfunktionerna på Socialhögskolan. Här kan du hitta information om prefektens, biträdande prefektens, studierektorernas, institutionsstyrelsens ansvarsområden.

Mötesklubba.

Institutionsledningen

Det löpande arbetet på Socialhögskolan leds och samordnas av prefekten med stöd av den biträdande prefekten och tre studierektorer.

Läs mera här.

Institutionsstyrelsen

Institutionsstyrelsen har det övergripande ansvaret för verksamheten vid Socialhögskolan.

Läs mera här.

Samhällsvetenskapliga fakultetens organisation

Här hittar du information om fakultetsstyrelsen, dess utskott, nämnder, råd och kommittéer . Du hittar även styrdokument, protokoll och handlingsplaner som berör fakultetsnivån.

Läs mer på fakultetens interna webbplats för medarbetare.

Beslut och riktlinjer

Institutionsstyrelsen tar beslut om riktlinjer för verksamheten, hur skolans resurser skall användas, utbildnings- och kursplaner, kurslitteratur etcetera.

Här hittar du vilka beslut och riktlinjer som gäller på Socialhögskolan.

Sidansvarig:

kontakt

Prefekt /
Institutionsstyrelsens ordförande

Staffan Blomberg
Telefon: 046-222 31 62, 070-243 59 63
E-post: staffan [dot] blomberg [at] soch [dot] lu [dot] se

Bitr. och ställföreträdande prefekt /
Institutionsstyrelsens vice ordförande

Marcus Knutagård
Telefon: 046-222 93 84, 073-062 66 82
E-post: marcus [dot] knutagard [at] soch [dot] lu [dot] se

Institutionsstyrelsens sekreterare
Carina Olsson
E-post: carina [dot] olsson [at] soch [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 97 88, 042- 35 65 50

Socialhögskolan
Besök: Allhelgona kyrkogata 8, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)
Fax: 046-222 94 12

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg