Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Studierektor avancerad nivå

45 procents tjänstgöring som studierektor, 25 procents tjänstgöring med omvärldsbevakning

Samordning utbildningsfrågor

Planering av innehåll och organisering av utbildning i socialt arbete.

Omvärldsbevakning och policyfrågor vad gäller socialt arbete.

Masterprogram i socialt arbete, Welfare Policy and Management, Graduate School.

Fristående kurser på avancerad nivå.

Organisering av kursutbud

Föreslår och bereder Socialhögskolans kursutbud på avancerad nivå för beslut i institutionsstyrelsen.

Är behjälplig vad gäller framtagande av nya kursplaner och revidering av gamla, fastställer kursplaner i Ubas.

Samordnar arbetet med kurskatalog vad gäller informationstexter och inmatning av uppgifter i Lubas, diskuterar annonsering och marknadsföring med webbredaktör.

Uppdragsutbildningar, samordning vad gäller organisering, innehåll och form.

Studentkontakter

Information till studenter på avancerad nivå, studievägledning via mail och personliga besök.

Behörighetsbedömningar och tillgodoräknanden vad gäller fristående kurser/masterprogrammet.

Individuella studieplaner till masterstudenter.

Deltar i möten med Socionomsektionen.

Samverkanskontakter

Information om Socialhögskolans verksamhet, forskning och utbildningsutbud till olika verksamheter.

Sitter med i Arenagruppen i Helsingborg (samverkansgruppen mellan socialtjänsten i Helsingborg och Socialhögskolan, Campus Helsingborg)

Sitter i styrgruppen för samverkansorganisationen mellan Region Skåne och högskolorna i Skåne/Lunds universitet

SItter med i Samarbetskommitéen (Sveriges olika socionomutbildningar)

Utvecklingsarbete

Pedagogiskt utvecklingsarbete.

Uppföljningar och kvalitetsfrågor.

Besvarar/samordnar arbetet med remisser och andra skrivelser.

Aktuella projekt höstterminen 2017

Arbetsgrupp för uppföljning och kvalitetsfrågor

Legitimation för hälso och sjukvårdskurator

Organisering av uppdragsutbildningar

Internationellt masterprogram – utredning

Handledarkurser vid Socialhögskolan (VFU och annat)

Sidansvarig:

Kontakt

Studierektor avancerad nivå
Leili Laanemets
Telefon: 046-222 93 78
E-post: leili [dot] laanemets [at] soch [dot] lu [dot] se

Socialhögskolan
Besök: Bredgatan 13, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)
Fax: 046-222 94 12

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg