Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Studierektor forskarutbildningen

25 procents tjänstgöring

Strategi och kvalitet

Har ett övergripande ansvar för planering, upplägg och kvalitetssäkring av forskarutbildningen.

Utarbeta policy, riktlinjer och information till handledare, doktorander och övriga om forskarutbildningen.

Samordning och planering

Håller i handledarkollegiets möten och relaterade sammankomster.

Samverkar med doktorandkollektivets utsedda representanter.

Ansvarig för planering och genomförande av forskardagar.

Beredning och handläggning

Är examinator vid forskarutbildningen och beslutar i frågor som har att göra med tillgodoräknanden av kurser och examination.

Ansvarar för antagningsprocess och introduktion vid utlysning och antagning av doktorander.

Bereder kursplaner och andra ärenden som har att göra med forskarutbildningen till Institutionsstyrelsen.

Biträder prefekten i ärenden som rör forskarutbildningen.

Enskilda kontakter

Erbjuder årliga uppföljningssamtal för doktorander samt stödjande samtal och konsultationer med doktorander och/eller handledare.

Ger information och vägledning till personer som vill söka forskarutbildning.

Extern samverkan

Representant i forskarutbildningsrådet och samverkar med andra studierektorer vid Samhällsvetenskapliga fakultetens forskarutbildningar.

Kontaktperson till Nationella forskarskolan i socialt arbete och samverkar med studierektorer vid andra forskarutbildningar i socialt arbete.

 

Sidansvarig:

Kontakt

Studierektor för forskarutbildningen
Katarina Jacobsson
katarina [dot] jacobsson [at] soch [dot] lu [dot] se

Socialhögskolan
Besök: Bredgatan 13, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)
Fax: 046-222 94 12

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg