Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Studierektor socionomprogrammet

75 procents tjänstgöring

Pedagogiskt utvecklingsarbete

Ger återkoppling på kursrapporter.

Kursvärderingar.

Deltar i kursplanearbete.

Kursdialog.

Bemanning och timmatris

Bemanning av kurser i dialog med kursföreståndare (tillsammans med biträdande prefekt)

Bemannar SOPA63.

Uppdaterar timmatriser tillsammans med personalsamordnare.

Kvalitetsarbete

Ingår i kvalitetsgruppen (arbetsgrupp för uppföljning och kvalitetsfrågor tillsammans med utbildningskoordinator, studierektor för avancerad nivå).

Rådgörande i frågor som rör tillgodoräknanden

Rådgörande vid vissa ärenden vid tillgodoräknande.

Terminsplanering

Samarbetar med administrationen kring dokumentet ”Undervisningsfri tid”.

Information vid inskrivning av studenter

Organiserar och håller i information i samband med inskrivning av nya studenter.

Valbara kurser termin sju

Info om valbara kurser termin sju.

Examen och vägen vidare

Håller i information om examen, yrkesliv och vidareutbildning, tillsammans med studierektor för avancerad nivå och studievägledare.

Examensceremonin

Arrangerar och samordnar examensceremonin.

Socionomsektionen och studieråd

Sammankallande till möten med Socionomsektionen.

Deltar i studierådet som arrangeras av Socionomsektionen.

Studiestöd

Rådgörande till studievägledare när det gäller studenter med pedagogiskt stöd.

Organiserar SI-verksamhet med studievägledare.

Metodhandledare för SI-ledare tillsammans med studievägledare.

Hanterar studentärenden

Hanterar studentärenden relaterat till utbildning och undervisning som gått vidare från kursföreståndare.

Samarbete med studievägledare.

Disciplinärenden

Skriver disciplinanmälan tillsammans med kursföreståndare.

Institutionsledning

Ingår i institutionens ledningsgrupp.

Närvarande- och yttranderätt vid institutionsstyrelsen och arbetsutskottet.

Föredrar ärenden om grundutbildningen på institutionsstyrelsen.

Kallar till personalmöten.

Fakulteten

Deltar på sammanträdena med fakultetens utbildningsråd.

Kursföreståndare

Sammankallande till kursföreståndarmöten, tillsammans med studierektor för avancerad nivå.

Håller i introduktion till nya kursföreståndare.

Remisser

Besvarar och/eller samordnar remissvar om utbildning.

Utbildningssamarbeten

Deltar i Samarbetskommittén och möten med representanter för socionomutbildningar vid andra universitet och högskolor.

Deltar i Studierektorsnätverket.

Intyg

Skriver intyg om undervisning.

 

 

Sidansvarig:

Kontakt

Studierektor för socionomprogrammet
Maria Bangura Arvidsson
Telefon: 046-222 30 65
Epost: maria [dot] bangura_arvidsson [at] soch [dot] lu [dot] se

Socialhögskolan
Besök: Bredgatan 13, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)
Fax: 046-222 94 12

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg