Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Institutionsstyrelsen

vid Socialhögskolan

Institutionsstyrelsen har det övergripande ansvaret för verksamheten vid Socialhögskolan. Styrelsen tar beslut om riktlinjer för verksamheten, hur skolans resurser skall användas, utbildnings- och kursplaner, kurslitteratur etcetera.

Ledamöter 2021-2023

Styrelsens sammansättning beslutas av samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen. Personalrepresentanterna utses genom val inom kategorierna lärare respektive övrig personal. Studentrepresentanterna utses av studentkåren. Den som vill aktualisera ett ärende i styrelsen kan vända sig till någon ledamot eller komma in med en skrivelse.

Ordförande

Katarina Jacobsson, prefekt

Ordinarie ledamöter, vetenskapligt kompetenta lärare

Torbjörn Hjort, universitetslektor
Tina Mattsson, universitetslektor
Alexandru Panican, universitetslektor
Monica Larsson, universitetslektor
Kerstin Svensson, professor

Ordinarie ledamöter, övrig personal

Ulrika Reichert, studievägledare
Lena Tärnhäll, universitetsadjunkt

Suppleanter, vetenskapligt kompetenta lärare

Håkan Johansson, professor
Lina Ponnert, universitetslektor
Anett Schenk, universitetslektor
Tabitha Wright Nielsen, universitetslektor
Jan Magnusson, universitetslektor

Suppleanter, övrig personal

Ellinor Weise, personalsamordnare
Pär-Henrik Björverud, universitetsadjunkt

Sekreterare

Helena Gyllensvärd

Studentrepresentanter

Representanter väljs av samhällsvetarkåren i maj varje år. De består av fyra studerande på grund- eller avancerad nivå (två ordinarie och två suppleanter) samt två forskarstuderande (en ordinarie och en suppleant), som väljs av doktorandkåren. Namnen på representanterna finns anslagna utanför kårexpeditionen.

Kontakt

Katarina Jacobsson
Prefekt /
Institutionsstyrelsens ordförande
046-222 12 91
katarina [dot] jacobsson [at] soch [dot] lu [dot] se (katarina[dot]jacobsson[at]soch[dot]lu[dot]se)

Helena Gyllensvärd
Institutionsstyrelsens sekreterare
046 222 93 14
helena [dot] gyllensvard [at] soch [dot] lu [dot] se (helena[dot]gyllensvard[at]soch[dot]lu[dot]se)