Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Prefekt

70 procents tjänstgöring
Prefekten har ett helhetsansvar för institutionen. Det innebär bland annat att prefekten är chef för all personal, har ansvar för arbetsmiljön vad gäller medarbetare och studenter samt har ansvar för ekonomin.

Prefektens dörr. Foto: Patrik Hekkala

 

Institutionsstyrelsen

Ordförande i institutionsstyrelsen och förbereder dagordning i samråd med ledningsgruppen och institutionsstyrelsens sekreterare.

Formulerar beslutsunderlag inför ärenden som har med exempelvis ekonomi och strategisk verksamhetsinriktning att göra.

Ekonomi

Kontinuerlig uppföljning av ekonomi och budget.

Budget- och bokslutskommentarer.

Budgetdialoger med fakulteten.

Avtal med externa samarbetspartners.

Löpande handlar det om att fatta beslut om allt från forskningsanslag till fika i samband med kursavslutningar, attesteringar av fakturor och reseräkningar, kontering och omkontering av lärare/forskare med mera.

Personal

Beslutar om nyanställningar, utlysningar, förordnanden och föreslår sakkunniga.

Genomför intervjuer, löneplacerar, avslutar anställningar, förbereder pensionsavgångar, deltidspensioneringar och uppsägningar.

Medverkar vid alla medarbetarsamtal och backar upp biträdande prefekt och studierektorer vad gäller personalplanering exempelvis om beslut om nyanställning fordras.

Är lönesättande chef och erbjuder lönesamtal, kallar i förkommande fall till lönesättande samtal och löneförhandlar.

Medverkar tillsammans med biträdande prefekt och personalsamordnare i rehabiliteringsärenden.

Håller tillsammans med biträdande perfekt krissamtal med enskilda medarbetare och emellanåt hela arbetsgrupper.

Arbetsmiljö

Deltar på olika sätt i det systematiska arbetsmiljöarbetet, exempelvis medverkar vid de årliga skyddsronderna och brandskyddsronder.

Brandskyddsansvar

Lokalprojektet och planeringen inför Socialhögskolans kommande flytt till Gamla Köket.

Frågor om underhåll, inköp liksom ärenden relaterade till rumsplaceringar både på kort (oftast gästforskare) och längre sikt samt möten med Akademiska Hus, utlåning av lokaler med mera.

Utbildning

Medverkar i planering av utvecklingsarbete och exempelvis diskussioner kring kursutbud kommande terminer.

Hälsar studenterna välkomna och tar farväl.

Tar, efter handläggning, beslut om tillgodoräknande, studieuppehåll, behandlar dispensansökningar.

Undertecknar examensbevis, hanterar klagomål mot lärare, agerar i kränknings- och diskrimineringsärenden.

Beslutar om tillgodoräknande och bedömning av särskild behörighet inom masterutbildningen.

Forskarutbildning

Tar beslut om utlysningar och antagning av doktorander.

Godkänna individuella studieplaner.

Beslutar om disputationer, betygsnämnder och handledare.

Forskning

Godkänner forskningsansökningar, beslutar om att ta emot medel, ansvarar i etikprövningar, föreslår sakkunniga och ordnar med anställningar av projektmedarbetare.

 

Sidansvarig:

Kontakt

Prefekt
Staffan Blomberg
Telefon: 046-222 31 62, 070-243 59 63
E-post: staffan [dot] blomberg [at] soch [dot] lu [dot] se

Socialhögskolan
Besök: Bredgatan 13, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)
Fax: 046-222 94 12

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg