Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Jämställdhet och likabehandling

Vid Socialhögskolan
Prefekten har det övergripande ansvaret för jämställdhets- och likabehandlingsarbetet vid Socialhögkolan. Det finns även en etablerad arbetsgrupp som består av lärare och studenter på olika nivåer som kontinuerligt arbetar och diskuterar jämställdhets- och likabehandlingsfrågor.

Regnbågsflagga. Foto: Camilla Lekebjer

Socialhögskolans JÄMLIK-grupp

Gruppens övergripande syfte är att främja perspektiv som kön, etnicitet, ålder, trosuppfattning, sexualitet, funktionsnedsättning etcetera genom att bevaka, granska och medvetandegöra så att dessa blir integrerade delar av Socialhögskolans utbildningar och institutionens övriga verksamheter.

JÄMLIK-gruppens uppdrag utifrån ovan nämnda perspektiv är att:

  • spegla utbildningens perspektiv och innehåll
  • spegla verksamhetens styrdokument och planer samt hur dessa införlivas i verksamheten
  • skapa forum för att diskutera hur rättigheter för de olika grupper som omnämns i jämställdhets- och likabehandlingsplanen tillgodoses och följs på Socialhögskolan

Gruppens arbete är också att tillsammans med anställda och studenter på Socialhögskolan konkretisera institutionens antagna policys om jämlikhetsfrågor
genom olika aktiviteter. Gruppen kan få uppdrag från institutionsstyrelse eller prefekt, och har också möjlighet att själv föreslå uppdrag.

Gruppen rapporterar sitt arbete årligen i november till institutionsstyrelsen.

Kontaktperson: Malinda Andersson malinda [dot] andersson [at] soch [dot] lu [dot] se

Handlingsplan för jämställdhets och likabehandlingsarbete vid Socialhögskolan

Socialhögskolans handlingsplan för jämställdhets och likabehandlingsarbete utgår från Samhällsvetenskapliga fakultetens  handlingsplan för samma område. Den anger konkreta åtgärder som kommer att vidtas i institutionens systematiska och målinriktade jämställdhets-, likabehandlings- och mångfaldsarbete.

Handlingsplan för jämställdhets- och likabehandlingsarbete 2016 (PDF - 4,4 MB)

Jämställdhet och likabehandling vid Samhällsvetenskapliga fakulteten

Ledningsgruppen för jämställdhets- och likabehandlingsfrågor har till uppgift att följa upp och fördjupa jämställdhetsarbetet inom fakulteten på grundval av universitetets centrala jämställdhetsplan och fakultetens egen plan.

Ledningsgruppen består av sju representanter varav en ordförande samt tre studentrepresentanter. Socialhögskolans representant för perioden 2015-01-01- 2017-12-31 är Karin Lenz.

Läs mer om jämställdhet och likabehandling vid Samhällsvetenskapliga fakulteten

 

Gå tillbaka till Arbetsmiljö

Sidansvarig:

Ledamöter i JÄMLIK-gruppen

Lärarrepresentant
Marianne Larsson Lindahl
Telefon: 042-222 98 97
E-post: marianne [dot] larsson_lindahl [at] soch [dot] lu [dot] se

Lärarrepresentant
David Hoff
Telefon: 046-222 98 23
E-post: david [dot] hoff [at] soch [dot] lu [dot] se

Lärarrepresentant
Malinda Andersson
Telefon: 046-222 31 63
E-post: malinda [dot] andersson [at] soch [dot] lu [dot] se

Doktorandrepresentant
Christel Avendal
E-post: christel [dot] avendal [at] soch [dot] lu [dot] se

Studeranderepresentant
Astrid Åkesson

Socialhögskolan
Besök: Bredgatan 13, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)
Fax: 046-222 94 12

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg