Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Digitala verktyg

Vid Socialhögskolan

Här kan du läsa mer om de digitala verktyg som du kan använda vid Lunds universitet.

Canvas

I Canvas finns en överblick över resurser, kurser och tips som är framtagna för att hjälpa dig att undervisa online. I Canvas finns även information som särskilt riktas till administratörer.

Läs mer på canvas

Conferences

Detta verktyg motsvarar Zoom i funktionalitet. Skillnaden är att Conferences finns inbyggt i Canvas och att man därmed inte behöver skicka ut separata inbjudningar till studenter. Om man som lärare väljer att spela in ett moment som pågår i Conferences, sparas filen endast i 14 dagar. Conferences är det system som rekommenderas för kurser som finns i Canvas och speciellt för de lärare som inte är vana vid Zoom eller Canvas. 

Teams

Lunds universitet erbjuder alla medarbetare och studenter tillgång till Office365, där Teams ingår. För medarbetare kan Teams också finnas tillgänglig via Software Center. Teams är ett samarbets- och kommunikationsverktyg med dokumenthantering.

Lathund för Microsoft Teams (LU:s medarbetarwebb)

Zoom

Används främst för att hålla föreläsningar och seminarier. Även möten fungerar bra. Zoom har nyligen uppdaterats för att kunna användas av 120 000 enskilda användare. Zoom anses vara stabilt och rekommenderas fortfarande för föreläsningar och seminarier för kurser som inte finns i Canvas. Det rekommenderas också ifall man planerar att spela in mötet och tillgängliggöra det för andra i längre tid än 14 dagar.

LU Zoom (Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling)

Länkar

Digitala möten (LU:s medarbetarwebb)
Stöd för digital undervisning (education.lu.se)

 

Kontakt

Erika Werner
Studierektor, socionomprogrammet
046-222 98 62
erika [dot] werner [at] soch [dot] lu [dot] se

Leili Laanemets
Studierektor, avancerad nivå
046-222 93 78
leili [dot] laanemets [at] soch [dot] lu [dot] se

Samordnad support från Samhällsvetenskapliga fakulteten 

Ett 40-tal personer har utbildats för att kunna ge support i verktygen Conferences, Studio, Teams och Zoom. Rekommendationen är att vi ska använda oss av dessa verktyg. Det finns ett Zoom-rum som hanterar support till flera lärare samtidigt. I detta rum dirigeras man vidare till olika ”breakout rooms”, där en lärare kan få stöd från en ”expert”. Rummet kan nås via https://lu-se.zoom.us/j/908579222 och är bemannat kl. 8-17.