Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Pedagogisk etikkommitté

Vid Socialhögskolan

Denna kommitté har rådgivande, utredande och bedömande funktion i förhållande till de etiska aspekterna av socionomutbildningen.

Uppdrag

Pedagogiska etikkommitténs uppdrag bygger på gällande examensmål för socionomutbildningen och de etiska lagar, regler och principer som i övrigt reglerar högskolans verksamhet.

Kommittén har i uppdrag att:

  1. bevaka tillämpningen av de forskningsetiska principerna i examensarbete/uppsatsarbete vid Socialhögskolan.
  2. bevaka tillämpningen av de forskningsetiska principerna vid användning av forskningsresultat/forskningsmaterial i socionomutbildningen, samt att
  3. bevaka att principerna om etik i arbetet med människor beaktas i kursplanernas lärandemål, examensmål, i litteraturen och i samtliga undervisningssammanhang i socionomprogrammet

Kommittén ska söka de resurser och arbetsformer som krävs för arbetet och adjungerar den expertis de anser sig behöva. Kommittén rapporterar skriftligt till institutionsstyrelsen en gång per år i september om sitt arbete och sina erfarenheter. Kommittén kan också ta initiativ till diskussioner om etikfrågor under personaldagar eller liknande.

Kommittén har ett till två möten per termin.

Ledamöter i Pedagogiska etikkommittén

Morten Klemme Nielsen
Ordförande och sammankallande
Telefon: 046-222 94 20
E-post: morten_klemme [dot] nielsen [at] soch [dot] lu [dot] se

Cecilia Heule
Lärarrepresentant
Telefon: 046-222 95 54
Mobil: 070-743 40 01
E-post: cecilia [dot] heule [at] soch [dot] lu [dot] se

Mats Hilte
Lärarrepresentant
Telefon: 046-222 94 24
E-post: mats [dot] hilte [at] soch [dot] lu [dot] se

Studeranderepresentant