Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Katarina Jacobsson

Katarina Jacobsson

Prefekt | Professor | FD | Docent i sociologi

Katarina Jacobsson

Temanummer: Dokumenteringspraktiker i välfärden : Introduktion

Redaktör

  • Katarina Jacobsson

Summary, in Swedish

Dokumentering av olika slag har blivit ett vardagligt inslag för anställda i en rad offentliga verksamheter. Standardisering och digitalisering av välfärdstjänster utgör ett slags dokumenterande praktik. Redovisningskrav gällande kvalitet, effektivitet, transparens och säkerhet utgör en annan. Syftet med standardiserad dokumentation är önskan om att kunna mäta utfall samt öka kvaliteten – båda ses som avgörande komponenter i det som numera beskrivs som ett ständigt pågående "förbättringsarbete". För flera yrkesgrupper i verksamheter som exempelvis sjukvård, socialtjänst och skolan, innebär detta ökad dokumentering. Vi kan kalla denna typ av administration dokumenteringspraktiker, ett samlande begrepp för arbetet med och pratet om både gamla och nya administrativa rutiner. Uppfattningar om sakernas tillstånd är många och varierande. Pappersgörat kan uppfattas som kränkande mot den professionella identiteten, eller tvärtom som ett stöd och lyft – professionalisering av yrket. Eller både och. Oavsett vilka uppfattningar som råder inom olika praktikerfält eller i förhållande till olika dokumenteringsrutiner, så är dagens dokumenteringsfokus värt att uppmärksamma, att undersöka empiriskt och att underkasta samhällsvetenskaplig analys. I det här temanumret har vi därför samlat forskning om dokumenteringspraktiker i olika välfärdsorganisationer: exempelvis socialtjänsten, skolan, försäkringskassan.

Avdelning/ar

  • Socialhögskolan

Publiceringsår

2017-12-01

Språk

Svenska

Sidor

173-332

Publikation/Tidskrift/Serie

Socialvetenskaplig tidskrift

Volym

24

Issue

3-4

Dokumenttyp

Tidskrift: redaktör

Förlag

Forsa

Ämne

  • Social Work

Status

Published

ISBN/ISSN/Övrigt

  • ISSN: 1104-1420