Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kerstin Svensson

Kerstin Svensson

Professor

Kerstin Svensson

Filantropi, socialt arbete och straff : hjälparbete med dömda 1800-2000

Författare

  • Kerstin Svensson

Summary, in English

I det tidiga 1800-talet började man resonera kring hjälpinsatser åt fängelsefångar. I mitten av samma

sekel började hjälpen och behandlingen skiljas ut från straffet, olika personer skötte olika uppgifter:

Fångvaktarna skötte straffet och föreningar behandlingen. Föreningarna var ett komplement till

fängelset vid cellfängelsereformen i mitten av 1800-talet I Sverige hade de bildats på statens initiativ,

men med förebild från kväkarnas verksamhet i England och uppburna av socialt etablerade borgare.

In på 1900-talet börjar det som kallas socialt arbete växa fram. Filantropins idéer ledde vidare till en

ny profession: socialarbetare. När lagstiftningar kring kriminalvård i frihet etablerades parallellt med

att det sociala arbetet växte kunde hjälpen och kontrollen, straffet och behandling utvecklas

tillsammans och det sociala arbetet blev en del av straffandet likväl som straffandet blev en del av det

sociala arbetet under välfärdsstatens era. I slutet av 1900-talet var det sociala arbetet så integrerat med

straffandet att nya former av hjälpinsatser istället kunde ses växa fram, bland annat i form av

självhjälpsrörelser.

Avdelning/ar

  • Socialhögskolan

Publiceringsår

2000

Språk

Svenska

Sidor

174-179

Publikation/Tidskrift/Serie

"Kriminaliteten er ikke hva den var" - avviket i historisk lys : rapport fra NSfKs 42. forskerseminar, Bergen, Norge 2000

Dokumenttyp

Konferensbidrag

Förlag

Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi

Ämne

  • Social Work

Status

Published

ISBN/ISSN/Övrigt

  • ISBN: 87-987103-0-4