Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Filantropi, socialt arbete och straff : hjälparbete med dömda 1800-2000

Författare:
  • Kerstin Svensson
Publiceringsår: 2000
Språk: Svenska
Sidor: 174-179
Publikation/Tidskrift/Serie: "Kriminaliteten er ikke hva den var" - avviket i historisk lys : rapport fra NSfKs 42. forskerseminar, Bergen, Norge 2000
Dokumenttyp: Konferensbidrag
Förlag: Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi

Abstract english

I det tidiga 1800-talet började man resonera kring hjälpinsatser åt fängelsefångar. I mitten av samma

sekel började hjälpen och behandlingen skiljas ut från straffet, olika personer skötte olika uppgifter:

Fångvaktarna skötte straffet och föreningar behandlingen. Föreningarna var ett komplement till

fängelset vid cellfängelsereformen i mitten av 1800-talet I Sverige hade de bildats på statens initiativ,

men med förebild från kväkarnas verksamhet i England och uppburna av socialt etablerade borgare.

In på 1900-talet börjar det som kallas socialt arbete växa fram. Filantropins idéer ledde vidare till en

ny profession: socialarbetare. När lagstiftningar kring kriminalvård i frihet etablerades parallellt med

att det sociala arbetet växte kunde hjälpen och kontrollen, straffet och behandling utvecklas

tillsammans och det sociala arbetet blev en del av straffandet likväl som straffandet blev en del av det

sociala arbetet under välfärdsstatens era. I slutet av 1900-talet var det sociala arbetet så integrerat med

straffandet att nya former av hjälpinsatser istället kunde ses växa fram, bland annat i form av

självhjälpsrörelser.

Keywords

  • Social Work

Other

Published
  • ISBN: 87-987103-0-4

Socialhögskolan
Besök: Bredgatan 13, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)
Fax: 046-222 94 12

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg