Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kerstin Svensson

Kerstin Svensson

Professor

Kerstin Svensson

Skolpersonalens inställning till drogförebyggande arbete

Författare

  • Kerstin Svensson

Summary, in Swedish

Med skolpersonalens kunskaper och inställningar som utgångspunkt har förutsättningarna

för drogpreventivt arbete inom grundskolan undersökts. För att uppnå en relativ

bredd har skolor av skiftande storlek och socioekonomiska upptagningsområden i olika

sydsvenska kommuner ingått i studien. Materialet bygger på intervjuer, enkäter och

fokusgrupper som kompletterats med litteraturstudier. Resultatet visar att även om

skolpersonalen instämmer i att skolan är en viktig arena för preventivt arbete så är

osäkerheten stor kring såväl den egna rollen i detta arbete, och den egna kunskapen

om droger, som om elevernas sociala förhållanden och attityder till droger. Denna diskrepans

mellan ambition och praktisk verklighet kan förstås när man skiljer på att betrakta

skolan som institution, dvs. idén om skolan, och som organisation, dvs. skolans

praktiska vardag. När den betraktas som en institution är förutsättningarna relativt

goda. Skolan når alla barn och här ges möjligheter till både kunskapsinhämtning och

träning av sociala färdigheter, samtidigt som skolan kan påverka elevernas identitetsutveckling

i en positiv riktning. Men när dessa möjligheter skall omvandlas i praktiken

måste även förutsättningarna på organisationsnivå beaktas.Variationen mellan vardagen

i olika skolor är mycket stor och därför varierar också förutsättningarna för ett drogförebyggande

arbete. Det är inte bara det drogpreventiva arbetet som har varierande förutsättningar,

utan samma variationer gäller för skolans kärnverksamhet. Detta är ytterligare

en del av dilemmat då en i sig väl fungerande skola har en preventiv verkan.

Avdelning/ar

  • Socialhögskolan

Publiceringsår

2006

Språk

Svenska

Publikation/Tidskrift/Serie

Hur kan man minska nyrekrytering? (Rapport / Mobilisering mot narkotika ; 17)

Dokumenttyp

Rapport

Förlag

Mobilisering mot narkotika

Ämne

  • Social Work

Status

Published