Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Administration

Socialhögskolan

I Gamla köket på Allhelgona kyrkogata 8 i Lund finns Socialhögskolans personal och ledning. Här finns också undervisningslokaler och ett kafé. På entrévåningen finns möjlighet att lämna post till Socialhögskolans personal.

Kanslifunktioner A-Ö


Ekonomer

Mats Larsson

Telefon: 046-222 93 91
E-post: mats [dot] larsson [at] soch [dot] lu [dot] se

 • Upphandling
 • Fakturor
 • Uppdragsforskning
 • Reseräkningar för icke anställda med mera

Anna Wijk

Telefon: 046-222 48 14
E-post: anna [dot] wijk [at] sam [dot] lu [dot] se

 • Bokslut
 • Budget
 • Redovisning och diarieföring av forskningsbidrag
 • Stipendier för forskning och resebidrag med mera

Husintendent

Håkan Eriksson

Telefon: 046-222 93 96
E-post: hakan [dot] eriksson [at] soch [dot] lu [dot] se

 • Lokaler
 • Brandskydd

Institutionsadministratörer

Ann-Marie Kellner

Telefon: 046-222 93 11
E-post: ann-marie [dot] kellner [at] soch [dot] lu [dot] se

 • Arkivering
 • Diarieföring
 • Katalogansvarig i LUCAT
 • Reseräkningar
 • Sekreterare för forskarutbildningen

Anna Wistbacka

E-post: anna [dot] wistbacka [at] soch [dot] lu [dot] se

 • Personaladministration

Internationella koordinator

Anneli Nielsen

Telefon: 046-222 94 04
E-post: anneli [dot] nielsen [at] soch [dot] lu [dot] se

 • Internationella och nationella placeringar
 • Verksamhesförlagd utbildning (VFU)
 • Minor Field Studies MFS
 • Personalmobilitet
 • Övriga frågor om internationalisering

Kommunikatörer

Patrik Hekkala

Telefon: 046-222 47 34
Mobil: 076-118 01 49
E-post: patrik [dot] hekkala [at] soch [dot] lu [dot] se

 • Operativa och strategiska kommunikationsfrågor

Sofia Rydh

Mobil: 073-806 05 70
E-post: sofia [dot] rydh [at] soch [dot] lu [dot] se

 • Kommunikatör och projektkoordinator för Forskarskolan (FYS)

Personalsamordnare

Ellinor Weise

Telefon: 046-222 96 68
Mobil: 070-305 69 88
E-post: ellinor [dot] weise [at] soch [dot] lu [dot] se

 • Arbetsrätt
 • Rekryteringsfrågor
 • Anställningsfrågor
 • Arbetsmiljö
 • Rehabilitering
 • Krissamordnare

Studievägledare

Ulrika Reichert

Telefon: 046-222 94 31
E-post: ulrika [dot] reichert [at] soch [dot] lu [dot] se

 • Studievägledare för socionomprogrammet

Utbildningsadministratörer

Johanna Larsson

Telefon: 046-222 93 94
E-post: johanna [dot] larsson [at] soch [dot] lu [dot] se

 • Administratration av socionomprogrammet i Lund och valbara kurser termin 7

Carina Olsson

Telefon: 042-35 65 50
E-post: carina [dot] olsson [at] soch [dot] lu [dot] se

 • Administratration av socionomprogrammet i Helsingborg och hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet
 • Lokalbokning och schemaläggning i Lund

Ann-Sofie Åström

Telefon: 046-222 92 26
E-post: ann-sofie [dot] astrom [at] soch [dot] lu [dot] se

 • Utbildningsadministratör för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och kursen Socialt arbete i Sverige, en introduktion

Jacob Martin

Telefon: 046-222 04 23
E-post: jacob [dot] martin [at] soch [dot] lu [dot] se

 • Tjänstledig

Utbildningskoordinatorer

Helena Gyllensvärd

Telefon: 046 222 93 14
E-post: helena [dot] gyllensvard [at] soch [dot] lu [dot] se

 • Beredning av kurs- och utbildningsplaner
 • Sekreterare för institutionsstyrelsen
 • Utbildningskoordinator för masterprogrammet och fristående kurser på avancerad nivå
 • Utbildningskoordinator för hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet

Annika Petré

E-post: annika [dot] petre [at] soch [dot] lu [dot] se

 • Studievägledare för socionomprogrammet i Helsingborg och hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet 
 • Utbildningskoordinator för grundläggande utbildning i psykoterapi

Utbildningssamordnare

Susanna Björklund

Telefon: 046-222 70 63
E-post: susanna [dot] bjorklund [at] soch [dot] lu [dot] se

 • Samordning av studieadministrationen
 • Arbetar med uppföljning och kvalitetsfrågor 
 • Sakkunnigstöd i utbildningsfrågor
 • Bereder kursplaner och utbildningsplaner
 • Validering av reell kompetens