Administration

Socialhögskolan

I Gamla köket på Allhelgona kyrkogata 8 i Lund finns Socialhögskolans personal och ledning. Här finns också undervisningslokaler och ett kafé. På entrévåningen finns möjlighet att lämna post till Socialhögskolans personal.

Kanslifunktioner A-Ö


Ekonomer

Mats Larsson

Telefon: 046-222 93 91
E-post: mats [dot] larsson [at] soch [dot] lu [dot] se

 • Upphandling
 • Fakturor
 • Uppdragsforskning
 • Reseräkningar för icke anställda med mera

Anna Wijk

Telefon: 046-222 48 14
E-post: anna [dot] wijk [at] sam [dot] lu [dot] se

 • Bokslut
 • Budget
 • Redovisning och diarieföring av forskningsbidrag
 • Stipendier för forskning och resebidrag med mera

Husintendent

Håkan Eriksson

Telefon: 046-222 93 96
E-post: hakan [dot] eriksson [at] soch [dot] lu [dot] se

 • Lokaler
 • Brandskydd

Institutionsadministratörer

Ann-Marie Kellner

Telefon: 046-222 93 11
E-post: ann-marie [dot] kellner [at] soch [dot] lu [dot] se

 • Arkivering
 • Diarieföring
 • Katalogansvarig i LUCAT
 • Reseräkningar
 • Sekreterare för forskarutbildningen

Anna Wistbacka

E-post: anna [dot] wistbacka [at] soch [dot] lu [dot] se

 • Personaladministration

Internationella koordinatorer

Anneli Nielsen

Telefon: 046-222 94 04
E-post: anneli [dot] nielsen [at] soch [dot] lu [dot] se

 • Internationella och nationella placeringar
 • Verksamhesförlagd utbildning (VFU)
 • Personalmobilitet
 • Övriga frågor om internationalisering

Teres Hjärpe

E-post: teres [dot] hjarpe [at] soch [dot] lu [dot] se

 • Internationell koordinator för MFS

Kommunikatörer

Patrik Hekkala

Telefon: 046-222 47 34
Mobil: 076-118 01 49
E-post: patrik [dot] hekkala [at] soch [dot] lu [dot] se

 • Operativa och strategiska kommunikationsfrågor

Sofia Rydh

Mobil: 073-806 05 70
E-post: sofia [dot] rydh [at] soch [dot] lu [dot] se

 • Kommunikatör och projektkoordinator för Forskarskolan (FYS)

Personalsamordnare

Ellinor Weise

Telefon: 046-222 96 68
Mobil: 070-305 69 88
E-post: ellinor [dot] weise [at] soch [dot] lu [dot] se

 • Arbetsrätt
 • Rekryteringsfrågor
 • Anställningsfrågor
 • Arbetsmiljö
 • Rehabilitering
 • Krissamordnare

Studievägledare

Ulrika Reichert

Telefon: 046-222 94 31
E-post: ulrika [dot] reichert [at] soch [dot] lu [dot] se

 • Studievägledare för socionomprogrammet

Utbildningsadministratörer

Freya Holm Muhri

Telefon: 046-222 93 94
E-post: freya [dot] holm_muhri [at] soch [dot] lu [dot] se

 • Administratration av socionomprogrammet i Lund och valbara kurser termin 7

Carina Olsson

Telefon: 042-35 65 50
E-post: carina [dot] olsson [at] soch [dot] lu [dot] se

 • Administratration av socionomprogrammet i Helsingborg och hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet
 • Lokalbokning och schemaläggning i Lund

Ann-Sofie Åström

Telefon: 046-222 92 26
E-post: ann-sofie [dot] astrom [at] soch [dot] lu [dot] se

 • Utbildningsadministratör för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och kursen Socialt arbete i Sverige, en introduktion

Jacob Martin

Telefon: 046-222 04 23
E-post: jacob [dot] martin [at] soch [dot] lu [dot] se

 • Tjänstledig

Utbildningskoordinator

Helena Gyllensvärd

Telefon: 046 222 93 14
E-post: helena [dot] gyllensvard [at] soch [dot] lu [dot] se

 • Beredning av kurs- och utbildningsplaner
 • Sekreterare för institutionsstyrelsen
 • Utbildningskoordinator för masterprogrammet och fristående kurser på avancerad nivå
 • Utbildningskoordinator för hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet och utbildning i psykoterapi

Utbildningssamordnare

Susanna Björklund

Telefon: 046-222 70 63
E-post: susanna [dot] bjorklund [at] soch [dot] lu [dot] se

 • Sakkunningstöd i utbildningsfrågor
 • Utbildningskoordinator för socionomprogrammet
 • Uppföljning och kvalitetsfrågor