Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Kristina Göransson

Universitetslektor, docent

FD i socialantropologi

Undervisning

Jag är sedan 2016 kursföreståndare för socionomprogrammets kandidatuppsatskurs, där jag även handleder och examinerar uppsatser. Jag undervisar även på kursen Samhällsvetenskap och socialt arbete, som syftar till att ge studenterna grundläggande kunskaper om samhällsvetenskapliga perspektiv och teorier. Utöver det ingår jag i bedömargruppen för Socialhögskolans SIDA-finansierade MFS-stipendier, vilka ger studenter bidrag att inom ramen för sitt uppsatsarbete göra fältstudier i ett utvecklingsland.

Forskning

Jag disputerade i socialantropologi 2006 med en avhandling om generationskontraktet bland kinesiska familjer i dagens Singapore. Studien bygger på ett etnografiskt fältarbete och undersöker hur förväntningar och skyldigheter mellan äldre och yngre omförhandlas mot bakgrund av landets oerhört snabba modernisering och de generationsklyftor detta resulterat i. Under 2007 var jag gästforskare vid Ecole des Hautes Ètudes en Sciences Sociales (EHESS) i Paris. Jag har varit verksam vid Socialhögskolan sedan 2008 och ingår i forskningsområdet Barn - familj - välfärd. Mina forskningsintressen rör primärt familj och generationer ur ett antropologiskt perspektiv, föräldrapraktiker, föräldrars pedagogiska omsorgsarbete, Singapore/Sydostasien, genus, etnografisk metod.

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Senaste
Alla

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Sidansvarig:
Kristina Göransson
E-post: kristina [dot] goransson [at] soch [dot] lu [dot] se

Universitetslektor

Socialhögskolan

+46 46 222 93 95

28

Socialhögskolan
Besök: Bredgatan 13, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)
Fax: 046-222 94 12

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg