Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Marianne Larsson Lindahl

Universitetslektor

Socionom, FD i medicinsk vetenskap i psykiatri, behandlingsforskning.

Undervisning

Socionomprogrammet: kursföreståndare för SOPA43, kursföreståndare för WPMP03

Läkarprogrammet: examinerar masteruppsatser.

Forskning

Disputerade 2011 med avhandlingen "Patients in court-ordered substance abuse treatment. Studies in the involuntary process by interview, assessment and randomised trial".

Pågående forskning:

 

  • Fältvalidering av studenters fördjupningsarbeten inom sociala problem och interventioner; fältanknytning för studenter och kompetensutveckling för professionella och brukare
  • Samarbete med Sydafrika http://rektorsbloggen.uu.se/2017/10/10/forstarkt-forskningssamarbete-mel...
  • Leadership as a NoGo for social work students
  • Lagen om vård av missbrukare (LVM)
    Intervjuer med personer som anmälts jml LVM och är under utredning. Analys av kommuners beslut om att ansöka om tvångsvård och konsekvenser av dessa beslut. Randomiserad studie (RCT) av case management i eftervård efter tvångsvård.
  • Komorbiditet missbruk/psykos
    Observationsstudie - väntrumsinteraktion som behandlingsmetod, What works-intervjuer med patienter, anhöriga och personal, test av Quality of Life-formulär.

Tidigare projekt:

Händelseanalys; uppbyggnad av händelseanalysorganisation inom Psykiatri Skåne

3FAS IVA; insatser för personer med tungt missbruk, Helsingborg stad (socialpsykiatri, vuxenomsorg) och Region Skåne (specialiserad beroendesjukvård), finansierat av länsstyrelsen Skåne.

Eftervårdsprojektet; insatser efter institutionsvård i Malmö stad, finansierat av länsstyrelsen Skåne

ESS; eftervård i SiS södra region (samverkan mellan 11 kommuner/sdf och tre LVM-hem) finansierat av socialdepartementet gm Mobilisering mot narkotika, länsstyrelsen Skåne, Statens institutionsstyrelse.

LVM-vårdens effektivitet; 4 socialdistrikt efter lagändringen 1994, finansierat av Statens institutionsstyrelse

3 klöver uppbyggnad av verksamhet mellan kriminalvård, rättspsykiatri, socialtjänst och beroendesjukvård, finansierat av Nationell psykiatrisamordning;

S-ITOK; för personer med heroinberoende inom kriminalvården (kriminalvård, rättspsykiatri och LARO) finansierat av Region Skåne.

Riktlinjer och vårdprocesser vid behandling av missbruk och beroende

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Senaste
Alla

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Sidansvarig:
Bild MLL
E-post: marianne [dot] larsson_lindahl [at] soch [dot] lu [dot] se

Universitetslektor

Socialhögskolan

+46 46 222 98 97

28

Länkar

Socialhögskolan
Besök: Bredgatan 13, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)
Fax: 046-222 94 12

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg