Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Max Koch. Foto: Johan Persson.

Max Koch

FD och habilitation i sociologi från Freie Universität Berlin | Professor

Max Koch. Foto: Johan Persson.

De unga gör helt rätt när de stämmer staten

The youth are completely right when suing the state

Författare

 • Christina Moberg
 • Hervé Corvellec
 • Anders Lindroth
 • Manuela Isacson
 • Linn Nilsson
 • Kimberly Nicholas
 • Svante Björck
 • Jayeon Lee
 • Elisabeth Gerle
 • Martina Angela Caretta
 • Diego Galafassi
 • Alf Hornborg
 • Sara Ullström
 • Lennart Olsson
 • Anne Jerneck
 • Max Koch
 • Pontus Roldin
 • Sune Sunesson
 • Emma Kritzberg
 • Dan Hammarlund
 • Christine Wamsler
 • Torsten Krause
 • Torbjörn Tyler
 • Ebba Malmqvist
 • Gustav Osberg
 • Katharina Reindl
 • Lina Lefstad
 • Caroline Björnerås
 • Salvatore Paolo De Rosa
 • Till Koglin
 • Tim Bjermo
 • Christina Isaxon
 • Ellinor Isgren
 • Jessika Luth Richter
 • Erik Johansson
 • Martin Jarenmark
 • Johan Friberg
 • David Wårlind
 • Tullia Jack
 • Karl Holmberg
 • Annika Bergman Rosamond
 • Valentin Vogl
 • Johanna Olofsson
 • Barbara Magalhaes Teixeira
 • Ellen Palm
 • Jonas Algers
 • Natasha Amalie Gjerløv Fiig
 • Vasna Ramasar
 • Aitzkoa Lopez de Lapuente Portilla
 • Jamil Khan
 • Jenny Palm
 • Joakim Haraldsson
 • Mimmi Barmark
 • Emilie Stroh
 • Helena L. Filipsson
 • Kerstin Sernhed
 • Mattias Wengelin
 • Fredric Bauer
 • Tomas Persson
 • Eric Brandstedt
 • Kes Mccormick
 • Wim Carton
 • Simon Stattin
 • Nina Gren
 • Alexandra Nikoleris
 • Per Wickenberg
 • Katja Garson
 • Karin Zackari
 • Nils Droste
 • Mattias Gunnemyr
 • L-A Hansson
 • Emelie Lantz
 • Catharina Sternudd
 • Hanna Ekström
 • Anna Jonsson
 • Anders Dahlner
 • Nadja Sörgärde
 • David Alcer
 • Jens Rennstam
 • Sara Gabrielsson
 • Mikael Ottosson
 • Lars Eklundh
 • Magnus Andersson
 • Jesper Schwarz
 • Joachim Peter Tilsted
 • Bernadett Kiss
 • Lena Halldenius
 • Åsa Knaggård
 • Andreas Persson
 • Olof Kolte
 • Linnea Lindh
 • Ekaterina Chertkovskaya
 • Mats Hultman
 • Karina Thånell
 • Ian Manners
 • Adam Kristensson
 • Lars Nieradzik
 • Anna Lundberg
 • Nils Cronberg
 • Eskil Rydhe
 • Robert Klemmensen
 • Anders Herlitz
 • Hanno Perrey
 • Rhiannon Pugh
 • Annika Björkdahl
 • Tove Lundberg
 • Erik Mårsell
 • Juan Antonio Samper
 • Ida Sandström
 • Lars-Henrik Ståhl
 • Honor C Prentice
 • Stefan Carlson
 • Per-Gunnar Andréasson
 • Anders Liljas
 • Alva Zalar
 • Patrik Fridlund
 • Moa Sporre
 • Jakob Löndahl
 • Fiona Björling
 • Sara Kalm
 • Ester Barinaga
 • Shai Mulinari
 • Diana Mulinari
 • Anna Lindqvist
 • Susanna Vestberg
 • Benjamin Claréus
 • Ellen Boije af Gennäs Erre
 • Gardar Viborg
 • Kjell Nilsson
 • Alexander Tagesson
 • Sara Brogaard
 • Per Davidson
 • Lars Harrie
 • Helena Elvén Eriksson
 • Thomas Hickmann
 • Eléonore Fauré
 • Marlis Wullenkord
 • Anders Giertz
 • Tomas Germundsson
 • Frida L Nilsson
 • Norma Montesino
 • Cheryl Sjöström
 • Gert Pettersson
 • Johanna Alkan Olsson
 • Etzel Cardeña
 • Misagh Mottaghi
 • Emma Sundkvist
 • Una Tellhed
 • Luis Mundaca
 • Lena Lindström
 • Johanna Sörensen
 • Shifteh Mobini
 • Veronica Hederström
 • Per Becker
 • Amanda Klysing
 • Kristoffer Mattisson
 • Jakob Svensson
 • Maja Svenbro
 • Helena Hanson
 • Anna Oudin
 • Erin Flanagan
 • Maria Takman
 • Sofia Ritthammer
 • Josefin Månefjord
 • Anna Sonander
 • Ida Nafstad
 • Peter Sjöström
 • Dominik Dietler
 • Henrik Hassel
 • Jannice Käll
 • Roland Akselsson
 • Mats Bohgard
 • Johan Ingvarson
 • Karin Steen
 • Alexander Cedergren
 • Patric Nordbeck
 • Simon Davidsson
 • Amanda Angelöw
 • Siv Ahrné
 • Reid Lantto
 • Elia Psouni
 • Christie Nicoson
 • Bengt Jeppsson
 • Muriel Côte
 • Mats Alvesson
 • Elinn Leo Sandberg
 • Glenn Möllergren
 • Daniel Karlsson
 • Johan Bäckman
 • Nicoletta Angelopulos Baroutsis
 • Linn Alenius Wallin
 • Elin Lundell
 • Johanna Stedt
 • Klara Forsberg
 • Martina Gnewski
 • Marie Larsson
 • Markus Grillitsch
 • Mariko Takedomi Karlsson
 • Hampus Månefjord
 • Laura Giese
 • Alexander Betsholtz
 • Anton Wrisberg
 • Marie Söderlind
 • Andreas Vilhelmsson
 • Kristoffer Stedt

Summary, in Swedish

1 620 forskare och lärare i forskarvärlden: Vi ställer oss bakom Auroras klimatkrav

Avdelning/ar

 • Institutionen för tjänstevetenskap
 • Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap
 • Pediatrik, Lund
 • Cancerepidemiologi & strål
 • LUCSUS
 • Kvartärgeologi
 • MERGE: ModElling the Regional and Global Earth system
 • Civilt samhälle och sociala rörelser
 • Socialpolitik och hållbarhet
 • Socialhögskolan
 • Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi
 • Humanekologi
 • Kärnfysik
 • Pufendorfinstitutet
 • Akvatisk ekologi
 • Division aquatic ecology
 • Geologiska institutionen
 • Botanical collections
 • EpiHealth: Epidemiology for Health
 • Planetär hälsa
 • Avdelningen för arbets- och miljömedicin
 • Internationella miljöinstitutet
 • Trafik och väg
 • Centrum för hälsosamma inomhusmiljöer, CHIE
 • LTH profilområde: Nanovetenskap och halvledarteknologi
 • Metalund
 • Ergonomi och aerosolteknologi
 • NanoLund: Centre for Nanoscience
 • LTH profilområde: Cirkulär byggindustri
 • Stad, boende, miljö
 • Institutionen för arkitektur och byggd miljö
 • Berggrundsgeologi
 • eSSENCE: The e-Science Collaboration
 • Sociologi
 • Miljö- och energisystem
 • Statsvetenskapliga institutionen
 • StemTherapy: National Initiative on Stem Cells for Regenerative Therapy
 • Hematogenomics
 • Avdelningen för hematologi och transfusionsmedicin
 • Sociologiska institutionen
 • Energihushållning
 • LTH profilområde: Energiomställningen
 • Matematik LTH
 • Mänskliga rättigheter
 • Socialantropologi
 • Rättssociologiska institutionen
 • CIRCLE
 • Metaphysics and Collectivity
 • Praktisk filosofi
 • CAnMove - Centre for Animal Movement Research
 • Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC)
 • Organisation
 • Fysiska institutionen
 • Fasta tillståndets fysik
 • Administration
 • Företagsekonomiska institutionen
 • Historia
 • Institutionen för kommunikation och medier
 • Medie- och kommunikationsvetenskap
 • Centrum för analys och syntes
 • Centrum för geografiska informationssystem (GIS-centrum)
 • Industridesign
 • Kemisk fysik
 • Form, design, kultur
 • MAX IV-laboratoriet
 • Växtbiologi
 • Biodiversity
 • Matematik (naturvetenskapliga fakulteten)
 • Harmonic Analysis and Applications
 • Nationellt Resurscentrum för Fysik
 • Kurslaboratoriet för fysik LTH
 • Grundutbildning i fysik inom naturvetenskapliga fakulteten
 • Institutionen för psykologi
 • Hållbar stadsgestaltning (master)
 • Biokemi och Strukturbiologi
 • Christianity and Nationalism
 • Tros- och livsåskådningsvetenskap
 • Ryska
 • Genusvetenskapliga institutionen
 • CogComlab
 • Kognitionsvetenskap
 • Centrum för Mellanösternstudier (CMES)
 • MECW: The Middle East in the Contemporary World
 • Enheten för undervisningsstöd
 • Migration och mobilitet
 • Centrum för GeoBiosfärsvetenskap administrativ enhet
 • Avdelningen för Teknisk vattenresurslära
 • Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet
 • Avdelningen för kemiteknik
 • Temporarily employed
 • EPI@LUND
 • Lund University Centre for Risk Assessment and Management (LUCRAM)
 • Psykiatri
 • Kirurgi
 • Äldre och åldrande
 • Evolutionary ecology
 • Institutionen för strategisk kommunikation
 • Förbränningsfysik
 • Barn, unga och familj
 • Miljöepidemiologi

Publiceringsår

2022-12-07

Språk

Svenska

Publikation/Tidskrift/Serie

Aftonbladet

Dokumenttyp

Tidningsartikel

Förlag

Aftonbladet Hierta AB

Ämne

 • Political Science

Aktiv

Published

Projekt

 • Climate solutions

Forskningsgrupp

 • Aquatic Ecology
 • Planetary Health
 • Hematogenomics
 • Metaphysics and Collectivity
 • CAnMove - Centre for Animal Movement Research
 • Plant Biology
 • Harmonic Analysis and Applications
 • Christianity and Nationalism
 • CogComlab
 • EPI@LUND
 • Psychiatry
 • Surgery
 • Environmental Epidemiology

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISSN: 1103-9000