Avregistrera e-postadress

Din integritet är viktig för oss. Vi strävar därför alltid efter att hantera data på ett pålitligt, korrekt, säkert och lagligt sätt. Vänligen skriv in din epostadress i följande formulär om du inte önskar få fler utskick av oss på Socialhögskolan. Vi kommer snarast avregistrera din epost.

Återkallelse/frågor/klagomål

Om du är alumn och vill att vi på Socialhögskolan slutar använda dina personuppgifter till nya utskick har du rätt till det. Kontakta i så fall Patrik Hekkala, kommunikatör vid Socialhögskolan, Lunds universitet.

Vi kan då avbryta all framtida behandling. Om du vill veta hur dina personuppgifter används eller anser att vi har använt dina personuppgifter på ett sätt som går utanför överenskommelsen eller befintlig lagstiftning, vänligen kontakta Lunds universitets dataskyddsombud som nås via 046-222 00 00 (växel) eller dataskyddsombud [at] lu [dot] se.

Har du klagomål på Lunds universitets hantering av dina personuppgifter har du alltid möjlighet att vända dig till en tillsynsmyndighet, i detta fall Datainspektionen.