Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Om våld i barnavårdsutredningar

Utbildning och kompetensutveckling är viktigt för att våld ska förstås som ett socialt problem och därmed ett ansvarsområde för socialtjänsten, visar Tina Mattssons forskningsprojekt. Hon har undersökt socialtjänstens arbete med våld i barnavårdutredningar i två olika svenska kommuner.

Vad innebär socialt arbete med våld? Vilka utmaningar står de socialarbetare som arbetar med våld inför? Tina Mattsson har undersökt dessa frågor genom intervjuer med barnavårdsutredare och analyser av skriftliga barnavårdsutredningar. Forskning har resulterat i två böcker, som kan läsas parallellt.

Bokomslag Våld i barnavårdsutredningar: Om socialtjänstens ansvar och viljan att veta av Tina Mattsson
Bokomslag Kunskap och lärande i socialt arbete av Tina Mattsson
I Våld i barnavårdsutredningar: Om socialtjänstens ansvar och viljan att veta, analyseras utredningsarbetet vid två enheter i olika kommuner. Boken visar hur utredare kan uppfatta om och hur våldet ska utredas och belysas i de skriftliga utredningarna på väldigt olika sätt – något som också gör att våld beskrivs och hanteras väldigt olika. Våld kan beskrivas väl i de skriftliga utredningarna, eller inte alls.

Våld beskrivs och hanteras väldigt olika

- Jag pekar i min analys på att olika utredningslogiker utvecklats vid de båda enheterna. Vid den ena finns en generell logik som tar fasta på barnets behov, inom ramen för denna läggs fokus på generella frågor om barnets situation, men mindre på att undersöka barnets våldsutsatthet, berättar Tina Mattsson.

- Enheten i den andra kommunen präglas av en våldslogik där våldet tydligt förstås som ett centralt problem och som socialtjänstens ansvar, inom denna förstås våldet som angeläget att utreda och hålls också i fokus i utredningsarbetet.

I den andra boken, Kunskap och lärande i socialt arbete: Om socialarbetare och viljan att veta, utgår Tina Mattsson från samma material men undersöker hur de utredare som intervjuats utvecklat kunskaper om våld i nära relationer.

Ett kvalitativt socialt arbete är helt beroende av att socialarbetare har möjlighet till kunskapsfördjupning och erfarenhetsutbyte

- Jag kunde se att utbildning är viktigt för att våld ska förstås som ett socialt problem och ett ansvarsområde för socialtjänsten, och att det är när det tolkas på detta sätt som frågan fångas upp och utreds i barnavårdsutredningarna. Väl så viktigt är också att utredarna har möjlighet att förvalta den kunskap de utvecklar genom att få diskutera den med varandra och söka ny kunskap.

Vad hoppas du utredningsenheter runt om i landet tar till sig av din forskning?

Tina Mattsson. Foto: Patrik Hekkala
- Jag hoppas att kunna bidra till en problematiserande men också utvecklande diskussion om våld i nära relationer och de utmaningar som denna problematik innebär för socialarbetare.
 

- Jag hoppas också att de som styr arbetet som påverkar socialtjänstens förutsättningar förstår hur betydelsefullt och viktigt det är för socialarbetare att få möjlighet till kunskaps- och kompetensutveckling samt ges förutsättningar för att kontinuerligt i vardagen diskutera och reflektera över sitt arbete. Ett kvalitativt socialt arbete är helt beroende av att socialarbetare har möjlighet till kunskapsfördjupning och erfarenhetsutbyte.

Senaste artiklar

2018-02-13
Stora skillnader i äldreomsorgen
Stora skillnader i äldreomsorgen
2018-02-06
Martin Bergström i tidningen Socionomkarriär
Martin Bergström i tidningen Socionomkarriär
2018-02-06
Socialhögskolan söker ny utbildningsadministratör
Socialhögskolan söker ny utbildningsadministratör
2018-01-19
Om våld i barnavårdsutredningar
Om våld i barnavårdsutredningar
2018-01-18
Problem med e-post som skickas till Microsoft-adresser
Problem med e-post som skickas till Microsoft-adresser

Socialhögskolan
Besök: Bredgatan 13, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)
Fax: 046-222 94 12

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg