Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Socialt arbete och migration, 15 hp

SOAN48

Kursen ges som fristående kurs på avancerad nivå i socialt arbete och vänder sig till dig som vill utveckla dina kunskaper kring migration inom det sociala fältet. Kursen kan även ingå i en masterexamen i samhällsvetenskap med fördjupning i socialt arbete.

Kursen innefattar två moment:

1. Historiska och teoretiska perspektiv

I momentet behandlas socialt arbete och migration utifrån teoretiska perspektiv som skapar ett sammanhang för förståelsen av migrationen och migranters ekonomiska, juridiska, politiska och sociala situation. Migranters villkor och välfärdsstrategier diskuteras utifrån ett globalt perspektiv. Det sociala arbetets respons på migranters problematik analyseras utifrån en svensk historisk och nutida kontext. I momentet ska studenten fokusera på ett specifikt område (verksamhet, problemområde, kategori, etc.) som kontextualiseras historiskt och teoretiskt.

2. Sociala interventioner

Momentet fokuserar på praktiskt socialt arbete och migration. Här studeras hur föreställningar kring kultur, etnicitet och ras påverkar bemötande och vardagsrutiner i det sociala arbetets praktik samt hur dessa föreställningar påverkar såväl socialarbetares arbete som migranters strategier för att hantera ekonomiskt och socialt utsatthet. I momentet analyseras nya och äldre praktiker inom fältet socialt arbete med migranter.

Sidansvarig:

Socialhögskolan
Besök: Bredgatan 13, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)
Fax: 046-222 94 12

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg