Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Socialt arbete: Bedömning och beslutsfattande i professionellt socialt arbete, 7,5 hp

SOAN34

Kursen ges på halvfart. Kursen riktar sig till socionomer eller motsvarande med yrkeserfarenhet av handläggning och myndighetsutövning inom socialt arbete.

Socionomer ställs ofta inför svåra beslut och som yrkesverksam påverkas man av och måste förhålla sig till flera olika krav och förutsättningar. Bedömning och beslutsfattande i socialt arbete är därmed komplext och mångfacetterat, vilket ställer särskilda krav på den professionella yrkesrollen. Denna kurs syftar till att ge fördjupad teoretisk och praktisk förståelse för beslutsfattandets villkor.

Kursen tar sin utgångspunkt i det handlingsutrymme som är förenat med socionomens yrkesroll och hur det påverkas av olika kontexter och arbetsvillkor, men även av det egna förhållningssättet. Deltagarnas egna erfarenheter används för att analysera hur olika kontexter och förhållningssätt aktivt inverkar i beslutsprocesser och i förlängningen till hur både klienter och de professionella själva konstrueras och uppfattas.

Det handlingsutrymme man har som professionell i bedömningsprocessen problematiseras och studeras utifrån följande tre teman:

  • Professionellt socialt arbete inom ramen för en byråkratisk och rättslig kontext
  • Arbetsmetoder och beslutsfattande

  • Makt, organisation och professionella möten

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, i kombination med seminarier där föreläsningstemat fördjupas med stöd i litteratur och kursdeltagarnas egna erfarenheter. Kursen omfattar 5-6 heldagar i Lund, samt självstudier.

 

 

Sidansvarig:

Kursföreståndare

Lina Ponnert
046-222 94 43
lina [dot] ponnert [at] soch [dot] lu [dot] se

Socialhögskolan
Besök: Bredgatan 13, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)
Fax: 046-222 94 12

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg