Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Socialt arbete: Psykisk (o)hälsa i ett socialt perspektiv, 7,5 hp

SOAN52

Kursen ges på avancerad nivå och vänder sig till dig som vill utveckla och fördjupa dina kunskaper om psykisk (o)hälsa. Kursen vänder sig både till yrkesverksamma och till dig som inte arbetar med dessa frågor. Socionomexamen är ett krav. Kursen ges på kvartsfart och upplägget består i heldagsundervisning ca. en dag varannan vecka. Dessa undervisningstillfällen består av föreläsningar med påföljande övningar alternativt seminarium. Under kursens gång arbetar studenten med en individuell uppgift som examineras vid kursen slut.

Kursen tar sin utgångspunkt i den ökade uppmärksamheten kring psykisk (o)hälsa i samhället, genom att utifrån ett samhällsvetenskapligt perspektiv fokusera olika sätt att förklara, definiera och hantera psykiskt (o)hälsa. Vidare berörs konsekvenser av psykisk ohälsa för de drabbade och deras anhöriga samt faktorer som främjar respektive försvårar återhämtning. Särskilt fokus riktas mot diagnosers dubbelhet, att innebära såväl möjligheter som begränsningar.

Uppmärksamhet riktas mot hälso- och återhämtningsfrämjande handlingsstrategier som syftar till att mobilisera och stärka resurser hos individen och det sociala nätverket. Kursen tar också upp bemötande, förhållningssätt och etiska dilemman.

 

Sidansvarig:

Kursföreståndare

Eva Palmblad
046-222 96 36
eva [dot] palmblad [at] soch [dot] lu [dot] se

Socialhögskolan
Besök: Bredgatan 13, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)
Fax: 046-222 94 12

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg