Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Tove Harnett

Universitetslektor

Jag har en tjänst som lektor i socialt arbete och arbetar med undervisning och forskning om socialt arbete med äldre.  

Undervisning

Jag undervisar främst på socionomprogrammets andra och sjätte termin. På andra terminen arbetar jag med reflektionsgrupper i kursen Samhällsvetenskap och Socialt arbete. Kursen syftar till att ge studenterna grundläggande kunskaper om samhällsvetenskapliga perspektiv och teorier. Jag är också handledare på uppsatskursen. Jag har även undervisat i kvalitativ metod och utvärderingsmetodik vid Högskolan i Jönköping.

Forskning

Jag disputerade i 2010 med en avhandling om makt i äldreomsorgens vardag (The Trivial Matters. Everyday power in Swedish eldercare). Kännetecknande för min forskning är intresset för makt i till synes vardagliga situationer. Jag tycker det är fascinerande att dyka ner i empiriskt material och att med hjälp av teoretiska begrepp få ny förståelse. Genom att studera konkreta situationer blir ett abstrakt fenomen som makt möjligt att undersöka empiriskt.
Min forskning utmärks också genom en metodologisk bredd och min vetenskapliga publikation baseras på kvalitativa samtalsintervjuer och fältobservationer samt standardiserade telefonintervjuer. Mina övergripande forskningsintressen är:
 

  • Socialpolitiska aspekter på äldreomsorg
  • Makt och inflytande
  • Äldreinriktat socialt arbete
  • Kvalitetsarbete inom vård och omsorg
  • Vetenskapliga perspektiv på utvärdering och utvärderingens roll i samhället.

Övrigt

  • Medlem av forskarnätverket ”Omsorgens vardag och villkor”, som leds av professor emerita Rosmari Eliasson-Lappalainen, Lunds universitet
  • Medlem i forskarnätverket KIVOS, ”Kommunikation i vård, omsorg och socialt arbete” och består av svenska och norska forskare från olika forskningsfält men med ett gemensamt intresse för kommunikation i vård- omsorg och socialt arbete.
  • Medlem i SVUF, Sveriges Utvärderingsförening.
  • Medlem i SGS, Sveriges gerontologiska sällskap
  • Medlem i Nationella nätverket för socialvetenskaplig äldreforskning  

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Senaste
Alla

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Sidansvarig:
Tove Harnett: Foto: Patrik Hekkala
E-post: tove [dot] harnett [at] soch [dot] lu [dot] se

Universitetslektor

Socialhögskolan

+46 46 222 14 26

28

Socialhögskolan
Besök: Bredgatan 13, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)
Fax: 046-222 94 12

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg