Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Susanna Johansson

Universitetslektor och FD i rättssociologi

Undervisning

Jag undervisar främst på socionomprogrammets sjätte och sjunde termin, på kurserna Det sociala arbetets organisering och fördjupningskursen Socialt arbete med barn och unga, samt med handledning och examination av uppsatser på kandidat- och masternivå i socialt arbete. Jag är även kursföreståndare för Socialt arbete med barn och unga.

Forskning

I min avhandling från 2011 studerade jag de sex första Barnahusen i Sverige. I ett Barnahus samverkar socialtjänst, hälso- och sjukvård samt rättsväsende under ett tak kring utredningar av misstänkta brott mot barn, mot målen att dels effektivisera rättsprocessen, dels förbättra skydd och psykosocialt stöd. Studien fokuserar särskilt spänningen mellan straffrätt och socialrätt liksom samverkansprocesser och maktspel mellan ingående organisationer och professioner.

Sedan dess har jag arbetat med en komparativ studie av Barnahus i Norden. Studien fokuserar särskilt formell och informell spridning och styrning av barnahusidén i och mellan de nordiska länderna, liksom hur olika former för spridning, styrning och reglering påverkar balansen mellan rättvisa och välfärd i respektive länder. Forskningen har främst bedrivits som postdoc i socialt arbete samt genom ett stipendium från Nordiskt Samarbetsråd för Kriminologi. Resultaten kommer bl.a. publiceras i forskningsantologin:

Johansson; Stefansen; Bakketeig; Kaldal (eds.) (forthcoming 2017) Collaborating against child abuse: Exploring the Nordic Barnahus Model. Palgrave Macmillan. 

Min forskning handlar också bredare om inter-organisatoriska samverkansprocesser liksom nya former av välfärdsstyrning och reglering, främst utifrån en kombination av rättssociologisk och institutionell teoribildning samt maktperspektiv och policyforskning.

Jag har även arbetat med ett forskningsprojekt om sociala och miljömässiga hållbarhetshänsyn, liksom samverkansprocesser mellan offentlig och privat sektor, i förhållande till ett stadsomvandlingsprojektet i Malmö (projektledare: Lina Wedin Hansson, finansierat av Formas). Jag arbetar även i ett forskningsprojekt om akutplaceringar av ungdomare på särskilda ungdomshem (projektledare: Lina Ponnert, finansierat av SiS).

Forskargrupper och nätverk

Jag är medlem i följande forskningsnätverk/forskargrupper:

Sociology of Social Policy and Welfare, ESA

Nordic Network for Children's House/Barnahus Research

Nationellt nätverk för samverkansforskning

Barnrättsinstitutet, Lunds universitet

Barn, familj och välfärd, Socialhögskolan, Lunds universitet

Organisation och organisering, Socialhögskolan, Lunds universitet

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Senaste
Alla

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Sidansvarig:
Susanna Johansson. Foto: Patrik Hekkala
E-post: susanna [dot] johansson [at] soch [dot] lu [dot] se

Universitetslektor

Socialhögskolan

+46 46 222 92 23

28

Socialhögskolan
Besök: Bredgatan 13, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)
Fax: 046-222 94 12

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg